Betalnings- och beställningsvillkor

Betalningsvillkor är 30 dagar, såvida inte annat skriftligen är angivet. BYGGSÄKERHET behöver kundens angivna fakturaadress, gärna e-post, för fakturering. Kunden ansvarar för att rätt fakturaadress är meddelad till BYGGSÄKERHET. Om ingen särskild fakturaadress är angiven kommer faktura att skickas till den e-postadress som företaget nyttjat vid beställningen, alternativt den fysiska adress som framgår av allabolag.se. BYGGSÄKERHET förbehåller sig rätten att fordra förskottsbetalning i de fall kunden har en svagare finansiell bärighet. Moms tillkommer på alla priser.

Byggsäkerhet ger kvalitet och säkerhet i utbildning, uppdrag och konsultation som utgår från lag- och branschkrav och erinrar samtidigt om kundens eget ansvar för arbetsmiljö, egna ekonomiska förehavanden, arbetsledning och beslut samt de konsekvenser som kan följa därigenom. Genom att inte invända mot bokningsbekräftelse och därmed fullfölja beställningen befriar kunden Byggsäkerhet från allt relaterat ansvar i form av ekonomiska anspråk vid uppkomna kundfordringar, skadestånd, myndighetskrav eller annan olägenhet.

Utbildning ges i god branschnorm och ska med rätt förutsättningar ge den kompetens som avses. Ett flertal kurser förutsätter egenstudier och praktisk tillämpning för att kunna ge fullgod färdighet, och det är arbetsgivarens ansvar att i samråd med sina medarbetare följa upp utbildning med lämpliga tillämpningsmoment. Utbildning är inte en garanti för att erhålla utbildningsbevis, särskilt inte där validering, prov och tester avser att särskilja kompetens från den som behöver utvecklas ytterligare.

Vid utbildning i arbetsplattformar enligt Liftutbildningsrådet och AFS 2006:6, sk Lift-utbildning, är kunden ansvarig för att informera deltagare om att medföra klädsel för praktisk övning samt skyddsskor enl EN ISO 20345, klass S1 (tåhätta och slutet hälområde). Byggsäkerhet förbehåller sig rätten att på kundens bekostnad köpa in skor till kursdeltagare om behovet inte går att lösa på annat enklare sätt.

Vid utbildning i Heta Arbeten® är kunden ansvarig för att informera om att klädseln ska vara anpassad efter utomhusövning med brandsläckning, varvid t ex allt för lätt klädsel inte är godtagbar.

Kursdeltagare är under genomförd utbildning försäkrad genom sin arbetsgivare eller genom egen försorg, inte genom Byggsäkerhet.

Riskbedömningar och relaterade säkerhetsåtgärder är baserade på kvalitetssäkrade utbildningsplaner genomförda av styrande branschorgan och Byggsäkerhet, varvid ingen deltagare ska utsättas för särskilda risker, givet att denne följer anvisningar under kursen så som under ordinarie arbetsledning. Byggsäkerhet förbehåller sig rätten att avskilja kursdeltagare som inte i tillräcklig omfattning följer givna anvisningar.

Ovanstående villkor och förbehåll ger kunden alltjämt lagenlig reklamationsrätt, vilken ska kunna motiveras och styrkas. Byggsäkerhet är alltid öppen för synpunkter som syftar till kvalitetsutveckling och ger mer än gärna kompensation för uppenbara brister i leverans.

Avbokning och ombokning: Byggsäkerhet tillämpar full debitering vid avbokning 48 timmar, eller senare, före kursstart och halv debitering vid avbokning sju dagar före leverans. Eventuella utlägg som inte kan återkallas debiteras kund. Tidigare avbokning än sju dagar debiteras med administrativ avgift 200 kr per person och kursdag om kunden inte gör en överenskommen ombokning. Andra avbokningsregler kan avtalas separat vid företagsanpassad utbildning. Avbokning ska vara skriftlig.

Villkorsbilaga i pdf-format.