Utbildning BAS PU – Grundkurs /English or Swedish

LINK to English version.

ID06 kompetensdatabas – finns som tillval.

NYTT! En ny föreskrift har trätt i kraft: AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning. Den påverkar i stor grad Byggherren och BAS P och BAS U verksamhet. Den trädde i kraft den 1 januari 2021, och vi har allt förberett. Håll dig uppdaterad och gå kursen.

Vi ger kursen både distans-online och i lektionssal.

Varje byggarbetsplats måste ha en särskild byggarbetsmiljösamordnare – en för planeringsskedet och en för utförandeskedet.

Denna roll fordrar särskild kompetens inom en rad olika föreskrifter samt erfarenhet och utbildning.
Byggsäkerhet är en av få leverantörer som ger utbildningen på både svenska och engelska.

BAS PU utbildningen sker i ett antal steg och den mängd utbildning som behövs för en byggarbetsmiljösamordnare står helt i relation till vad byggverksamheten omfattar och personens tidigare erfarenheter.

Nästa kurs:
Byggsäkerhet genomför utbildning BAS PU, även vid omedelbara behov, info@byggsakerhet.se.

BAS PU Grund – 24 november 2021
BAS PU Certifiering – 25 november 2021 / Örebro

BAS PU Grund – 30 november 2021
BAS PU Certifiering – 1 december 2021
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

BAS PU Grund – 7 december 2021
BAS PU Certifiering – 8 december 2021 / Göteborg

BAS PU Grund – 22 december 2021
BAS PU Certifiering – 23 december 2021
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

BAS PU Grund – 12 januari 2022
BAS PU Certifiering – 13 januari 2022 / Stockholm

BAS PU Grund – 20 januari 2022
BAS PU Certifiering – 21 januari 2022
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

BAS PU Grund – 27 januari 2022
BAS PU Certifiering – 28 januari 2022 / Göteborg

BAS PU Grund – 10 februari 2022
BAS PU Certifiering – 11 februari 2022 / Stockholm

BAS PU Grund – 17 februari 2022
BAS PU Certifiering – 18 februari 2022
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

Hittar ni inga lämpliga datum, vänligen hör av er! Det finns alltid luckor och möjligheter som inte syns på hemsidan.

Anmälan: kursanmalan@byggsakerhet.se

Förkunskaper: Det är gynnsamt med viss datavana, goda språkkunskaper i svenska och erfarenhet inom bygg- och anläggning.

Kursmaterial: Deltagare erhåller viktigare dokument; foldrar och i digital form. Medför laptop eller platta till kursen, och vi lär oss att söka viktig information i gällande föreskrifter.

Frågor? Ring 031-788 44 22

Info och villkor– [LÄNK]

behov av bas PU utbildning

Kursinformation

Vi strävar efter högsta kvalité och får genomgående höga betyg från våra deltagare.

Arbetsmiljölagen kräver att det finns en BAS P och en BAS U vid bygg- och anläggningsarbete, oavsett storlek.

Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U). Det gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär. Det är byggherren som utser byggarbetsmiljösamordnare. De som utses ska kunna styrka BAS PU utbildning, kompetens och erfarenhet för att ta den rollen. Utbildningskravet gäller från 1 januari 2011. Byggherren kan överlåta hela sitt ansvar och alla sina arbetsuppgifter avseende arbetsmiljön till en uppdragstagare, en total- eller generalentreprenör. Förutsättningen är att uppdraget utförs självständigt och att det finns ett skriftligt avtal om ansvarsöverlåtelsen. Byggsäkerhet har även omfattande erfarenhet av att ge utbildningen på engelska [länk].

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är be­ställare, projektledare eller ansvarig inom bygg- och anläggningsarbete samt dig som ska arbeta som byggarbetsmiljösamordnare BAS P och/eller BAS U.

Alla som arbetar under funktionen BAS P / BAS U måste ha dokumentation om utbildning och kunskaper. Kursen BAS P / BAS U Certifiering ger bevis om kompetens efter genomfört prov.

Kursmål

Kursen ger dig grundläggande kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering till utförandet och fortsatt drift, vid ett bygg- och anläggningsprojekt.

BAS PU Utbildning

 • Arbetsmiljökunskap och statistik
 • Grunder – Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Grunder – Föreskrifter Bygg- och anläggning
 • Fördjupning i arbetsmiljöföreskrifter
 • Nytt – AFS 2021:1 – Arbetsplatsens utformning
 • Uppgifter, kompetenskrav och utbildning BAS PU
 • Arbetsmiljöplan – innehåll
 • Riskhantering – översikt
 • Arbetsmiljöverkets kontroller
 • Checklistor
 • Vi kan också anpassa kursen utefter kundens särskilda behov, med övergripande tillägg för Kemiska risker, Hot och våld, Mast- och stolparbete, Ställningar, Brandrisker/Heta arbeten® eller annan inriktning som bäst passar er verksamhet.

Kurslängd

 • En heldag – kursen är steg ett av två.
  (Obs – mängden BAS P/U utbildning som krävs avgörs utifrån tidigare kunskaper, erfarenheter och kompetens i relation till verksamhetens omfattning. BAS P/U kan behöva ytterligare specialkompetens beroende på verksamhetens art. Steg två är en certifieringskurs som också ger fördjupade kunskaper för den som inte har kompetensen på annat sätt – [LÄNK])

Pris

4.500 kr/person (och dag).

I priset ingår kursmaterial, frukostfralla, lunch, eftermiddagsfika samt kursintyg efter genomförd utbildning.

Prisexempel 5 deltagare Älvsjö, 21.000 kr/dag.

Kontakta gärna Byggsäkerhet Toppnock AB för mer information, pris, bokning eller erbjudande anpassat efter era behov.

ID06 finns som tillval.