Utbildning BAS PU – Grundkurs /English or Swedish

NYTT! En ny föreskrift är på gång: AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning. Den påverkar i stor grad Byggherren och BAS P och BAS U verksamhet. Den träder i kraft i januari 2021, men vi har allt förberett redan nu. Håll dig uppdaterad och gå kursen.

Varje byggarbetsplats måste ha en särskild byggarbetsmiljösamordnare – en för planeringsskedet och en för utförandeskedet.

Denna roll fordrar särskild kompetens inom en rad olika föreskrifter samt erfarenhet och utbildning.
Byggsäkerhet är en av få leverantörer som ger utbildningen på både svenska och engelska.

BAS PU utbildningen sker i ett antal steg och den mängd utbildning som behövs för en byggarbetsmiljösamordnare står helt i relation till vad byggverksamheten omfattar och personens tidigare erfarenheter.

Nästa kurs:
Byggsäkerhet genomför utbildning BAS PU, även vid omedelbara behov, info@byggsakerhet.se.

BAS PU Grund –   8 oktober 2020 / Göteborg
BAS PU Fördjupning/Certifiering –   9 oktober 2020 / Göteborg

BAS PU Grund – 15 oktober 2020 / Jönköping
BAS PU Fördjupning/Certifiering – 16 oktober 2020 / Jönköping

BAS PU Grund – 19 oktober 2020 / Örebro
BAS PU Fördjupning/Certifiering – 20 oktober 2020 / Örebro

BAS PU Grund – 21 oktober 2020 / Stockholm
BAS PU Fördjupning/Certifiering – 22 oktober 2020 / Stockholm

BAS PU Grund –   3 november 2020 / Göteborg
BAS PU Fördjupning/Certifiering –   4 november 2020 / Göteborg

BAS PU Grund – 26 november 2020 / Stockholm
BAS PU Fördjupning/Certifiering – 27 november 2020 / Stockholm

Om ni inte hittar några möjliga datum eller platser, vänligen fråga gärna.

Vi är extremt flexibla med vår planering och gör vårt bästa för att hitta lösningar till våra kunder.

Anmälan: kursanmalan@byggsakerhet.se

Förkunskaper: Det är gynnsamt med viss datavana, goda språkkunskaper i svenska och erfarenhet inom bygg- och anläggning.

Kursmaterial: Deltagare erhåller viktigare dokument; foldrar och i digital form. Medför laptop eller platta till kursen, och vi lär oss att söka viktig information i gällande föreskrifter.

Frågor? Ring 031-788 44 22

Info och villkor– [LÄNK]

behov av bas p/u utbildning

Kursinformation

Arbetsmiljölagen kräver att det finns en BAS P och en BAS U vid bygg- och anläggningsarbete, oavsett storlek.

Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U). Det gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär. Det är byggherren som utser byggarbetsmiljösamordnare. De som utses ska kunna styrka BAS PU utbildning, kompetens och erfarenhet för att ta den rollen. Utbildningskravet gäller från 1 januari 2011. Byggherren kan överlåta hela sitt ansvar och alla sina arbetsuppgifter avseende arbetsmiljön till en uppdragstagare, en total- eller generalentreprenör. Förutsättningen är att uppdraget utförs självständigt och att det finns ett skriftligt avtal om ansvarsöverlåtelsen. Byggsäkerhet har även omfattande erfarenhet av att ge utbildningen på engelska [länk].

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är be­ställare, projektledare eller ansvarig inom bygg- och anläggningsarbete samt dig som ska arbeta som byggarbetsmiljösamordnare BAS P och/eller BAS U.

Kursmål

Kursen ger dig grundläggande kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering till utförandet och fortsatt drift, vid ett bygg- och anläggningsprojekt.

BAS PU Utbildning

 • Arbetsmiljökunskap och statistik
 • Grunder – Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Grunder – Föreskrifter Bygg- och anläggning
 • Fördjupning i arbetsmiljöföreskrifter
 • Nytt – AFS 2021:1 – Arbetsplatsens utformning
 • Uppgifter, kompetenskrav och utbildning BAS PU
 • Arbetsmiljöplan – innehåll
 • Riskhantering – översikt
 • Arbetsmiljöverkets kontroller
 • Checklistor
 • Vi kan också anpassa kursen utefter kundens särskilda behov, med övergripande tillägg för Kemiska risker, Hot och våld, Mast- och stolparbete, Ställningar, Brandrisker/Heta arbeten® eller annan inriktning som bäst passar er verksamhet.

Kurslängd

 • En heldag – kursen är steg ett av två.
  (Obs – mängden BAS P/U utbildning som krävs avgörs utifrån tidigare kunskaper, erfarenheter och kompetens i relation till verksamhetens omfattning. BAS P/U kan behöva ytterligare specialkompetens beroende på verksamhetens art. Steg två är en certifieringskurs som också ger fördjupade kunskaper för den som inte har kompetensen på annat sätt – [LÄNK])

Pris

4.500 kr/person (och dag).
(Volymkunder, kontakta Byggsäkerhet för offert.)