BAS PU – Grund Utbildning för byggarbetsmiljösamordnare

Bas-P / Bas-U – Grund - ID06
(Även på distans - Zoom/Teams)
(4.8)
4.8/5

Baseras på 43 recensioner

I samarbete med utbildning.se

Säkerhet och arbetsmiljö vid bygg- och anläggning kräver samordning mellan byggherrens och arbetsgivarnas ansvar. 
Varje byggarbetsplats måste ha en särskild byggarbetsmiljösamordnare – en för planeringsskedet och en för utförandeskedet.

Denna roll fordrar särskild kompetens inom en rad olika föreskrifter samt erfarenhet och utbildning. Byggherren måste kunna uppvisa dokumentation på utbildning, kompetens och erfarenhet för den BAS P och BAS U som man har utsett.  

Byggsäkerhet är en av få leverantörer som ger utbildningen på både svenska och engelska.

BAS PU utbildning sker i ett antal steg och den mängd utbildning som behövs för en byggarbetsmiljösamordnare står helt i relation till vad byggverksamheten omfattar och personens tidigare erfarenheter. Vi ger dig grunderna, och du kan sedan gå vidare på egen hand.

Vi ger kursen både på distans-online och i lektionssal.

Nästa kurs

BAS PU – Grund (dag 1/2)

Vi tar uppdrag över hela Sverige!

Dag 1 – Grund, dag 2 – Fördjupning/Certifiering
Ex tre deltagare 11.900 kr/dag inom 80 km från Göteborg el. distans live Zoom. (Erbjudande gäller även Jönköping och andra orter, fråga gärna).

Letar ni efter en lösning?
Välkomna kontakta Byggsäkerhet Toppnock AB, 031-788 44 22 eller skicka förfrågan, vi svarar eller återkommer omg.

Förfrågan: info@byggsakerhet.se

ID06 registrering finns som tillval.

BAS PU Grund – 11 april 2023
BAS PU Certifiering – 12 april 2023
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

BAS PU Grund – 20 april 2023
BAS PU Certifiering – 21 april 2023
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

BAS PU Grund – 30 maj 2023
BAS PU Certifiering – 31 maj 2023
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

BAS PU Grund – 15 juni 2023
BAS PU Certifiering – 16 juni 2023 / Göteborg

BAS PU Grund – 27 juni 2023
BAS PU Certifiering – 28 juni 2023 / Stockholm

BAS PU Grund – 29 juni 2023
BAS PU Certifiering – 30 juni 2023
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

BAS PU Grund – 24 augusti 2023
BAS PU Certifiering – 25 augusti 2023 / Göteborg

BAS PU Grund – 14 september 2023
BAS PU Certifiering – 15 september 2023 / Stockholm

BAS PU Grund – 5 oktober 2023
BAS PU Certifiering – 6 oktober 2023
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

BAS PU Grund – 10 oktober 2023
BAS PU Certifiering – 11 oktober 2023 / Göteborg

BAS PU Grund – 16 oktober 2023
BAS PU Certifiering – 17 oktober 2023 / Örebro

BAS PU Grund – 1 november 2023
BAS PU Certifiering – 2 november 2023 / Stockholm

Hittar ni inga lämpliga datum, vänligen hör av er! Det finns alltid luckor och möjligheter som inte syns på hemsidan.

Förkunskaper: Det är gynnsamt med viss datavana, goda språkkunskaper i svenska och erfarenhet inom bygg- och anläggning.

Kursmaterial: Deltagare erhåller viktigare dokument; foldrar och i digital form. Medför laptop eller platta till kursen, och vi lär oss att söka viktig information i gällande föreskrifter.

Frågor?   Ring 031-788 44 22 eller
mejla info@byggsakerhet.se

Information och villkor – [LÄNK]

Kursinformation

Arbetsmiljölagen kräver att det finns en BAS P och en BAS U vid bygg- och anläggningsarbete, oavsett storlek.

Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U). Det gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär. Det är byggherren som utser byggarbetsmiljösamordnare. De som utses ska kunna styrka BAS PU utbildning, kompetens och erfarenhet för att ta den rollen. Utbildningskravet gäller från 1 januari 2011. Byggherren kan överlåta hela sitt ansvar och alla sina arbetsuppgifter avseende arbetsmiljön till en uppdragstagare, en total- eller generalentreprenör. Förutsättningen är att uppdraget utförs självständigt och att det finns ett skriftligt avtal om ansvarsöverlåtelsen. Byggsäkerhet har även omfattande erfarenhet av att ge utbildningen på engelska [länk].

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är beställare, projektledare eller ansvarig inom bygg- och anläggningsarbete samt dig som ska arbeta som byggarbetsmiljösamordnare BAS P och/eller BAS U.

Alla som arbetar under funktionen BAS P / BAS U måste ha dokumentation om utbildning och kunskaper. Kursen BAS P / BAS U Certifiering ger bevis om kompetens efter genomfört prov.

Kursmål

Kursen ger dig grundläggande kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering till utförandet och fortsatt drift, vid ett bygg- och anläggningsprojekt.

Kursinnehåll
 • Arbetsmiljökunskap och statistik
 • Grunder – Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Grunder – Föreskrifter Bygg- och anläggning
 • Fördjupning i arbetsmiljöföreskrifter
 • Nytt – AFS 2021:1 – Arbetsplatsens utformning
 • Uppgifter, kompetenskrav och utbildning BAS PU
 • Arbetsmiljöplan – innehåll
 • Riskhantering – översikt
 • Arbetsmiljöverkets kontroller
 • Checklistor
 • Vi kan också anpassa kursen utefter kundens särskilda behov, med övergripande tillägg för Kemiska risker, Hot och våld, Mast- och stolparbete, Ställningar, Brandrisker/Heta arbeten® eller annan inriktning som bäst passar er verksamhet. 
Kurslängd
 • En heldag – kursen är steg ett av två.
  (Obs – mängden BAS P/U utbildning som krävs avgörs utifrån tidigare kunskaper, erfarenheter och kompetens i relation till verksamhetens omfattning. BAS P/U kan behöva ytterligare specialkompetens beroende på verksamhetens art. Steg två är en certifieringskurs som också ger fördjupade kunskaper för den som inte har kompetensen på annat sätt – [LÄNK])
Pris

4.500 kr/person (och dag).

I kursen ingår utbildningsmateriel och tillgång till mallar och information mm. Utbildningsintyg utfärdas efter genomförd utbildning.

Vi tar uppdrag över hela Sverige!
BAS PU – Grund (dag 1/2)

Dag 1 – Grund, dag 2 – Fördjupning/Certifiering
Ex tre deltagare 11.900 kr/dag inom 80 km från Göteborg el. distans live Zoom. (Erbjudande gäller även Jönköping och andra orter, fråga gärna).

Önskar ni ett förslag eller bara information?
Välkomna kontakta Byggsäkerhet Toppnock AB, 031-788 44 22 eller skicka förfrågan, vi svarar eller återkommer omg.

Förfrågan: info@byggsakerhet.se

ID06 registrering finns som tillval.

Våra