Ledarskap och projektledning
Att leda föredömligt – inriktning bygg

Att leda är att gå först – att visa vägen.
I byggbranschen utvecklas ledare och effektiva team.

Byggsäkerhet ger utbildningen på både svenska och engelska.

Nästa kurs:

Arbetsledare Bygg – vi samarbetar med Byggakademin.  LÄNK
Byggakademin har många duktiga föreläsare, och Fredrik Brandberg från Byggsäkerhet är en av dem.

Kurser genomförs i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Förkunskaper: Goda språkkunskaper i svenska. Tidigare erfarenhet av arbetsledning är gynnsam.

Frågor? Ring 031-788 44 22

Info och villkor – Vi hänvisar till Byggakademin

Kursinformation

Arbetsledarutbildning I går vi igenom alla grundläggande delar av ett projekt från start till mål. Arbetsledarutbildningen inleds med att du lär dig läsa kontraktshandlingar med fokus på standardkontrakten (AB04/ ABT 06). Du lär dig olika planeringsmetoder, tar fram en kalkyl och upprättar en tidplan. Senare under utbildningen går vi igenom hur du kan arbeta med avstämningar och prognoser, göra bra inköp, hantera ÄTA, styra UE och produktionen till exempel med hjälp av arbetsberedning och olika möten till att slutligen avsluta projektet där du lär dig allt om praktiska rutiner, kundnöjdhet och hur du återför den erfarenhet du lärt dig från projektet internt i din organisation.

Arbetsledarutbildningen har fokus på bygg- och anläggning och omfattar även personlig effektivitet, ledarskap och kommunikation. Du kommer att utveckla ditt ledarskap genom att lära dig arbeta med målstyrning och gruppers utveckling samt hur du motiverar din personal. Du kommer få träna på kommunikation och presentationsteknik samt lära dig att hantera svåra samtal. Vi tar upp metoder för mötesteknik där du lär dig hålla effektiva möten.

Vi varvar teori med praktiska övningar under arbetsledarutbildningen. Du kommer få träna på de olika momenten genom gruppövningar anpassade till bygg- och anläggningsbranschen. Det finns flera branschspecifika övningar som du kan välja bland.

Målgrupp

Byggakademins Arbetsledarutbildning inom bygg- och anläggning vänder sig främst till produktionsledande personal såsom arbetsledare, platschefer och entreprenöringenjörer/projektingenjörer men också yrkesarbetare som ska in i rollen som arbetsledare.

Kursmål
 • När du avslutat Arbetsledarutbildning I kommer du att ha kunskaper och verktyg för att på ett bra sätt kunna axla rollen som arbetsledare/platschef i ett bygg- och anläggningsprojekt.
 • Du kommer få verktyg för att skapa goda administrativa rutiner
 • Du kommer få rutiner för att arbeta strukturerat med målstyrning och att lägga upp jobben så att ekonomi och tidplaner hålls
 • Du kommer att bli en bättre ledare med ökad förståelse för kommunikation och gruppdynamik och få verktyg för att lägga upp och styra möten effektivt som till exempel UE möten och arbetsberedningar
 • Du kommer få verktyg för ekonomisk uppföljning, ÄTA hantering och planering av inköp
 • Du kommer få kunskap om hur avtal och kontrakt tolkas så att du säkert vet vad kunden har köpt och kan bedöma risker när du avslutat arbetsledarutbildningen
Agenda
 • Arbetsledarutbildning I går igenom byggprocessen, roller, ansvar, lagar och krav
 • Kontraktshandlingar med fokus på standardkontrakten (AB04/ ABT 06)
 • Olika planeringsmetoder. Vikten av startmöte och planering samt hur man praktiskt tar fram en kalkyl och gör en tidplan
 • De ekonomiska begreppen och hur man arbetar med avstämningar och prognoser. Här lär du dig inköpsarbete, ÄTA-hantering och att styra UE samt att styra produktionen genom arbetsberedningar, rullande planering och veckomöten
 • Kommunikations- och mötesteknik. Tips på effektivare möten och att hålla presentation
 • Hur motiverar du din personal och ger dem positiv och negativ feedback. Hur arbetar du med målstyrning? Hur grupper utvecklas och hur ledarskapet anpassas efter gruppers mognad. Att genomföra jobbiga samtal
 • Att avsluta projekt. Praktiska rutiner, kundnöjdhet och intern erfarenhetsåterföring
 • Personlig planering. Att styra sin egen tid genom att pressa tidstjuvar och delegera, ha ordning och reda och organisera sitt arbete
Kurslängd

Sex st heldagar, fördelat på tre veckor – två dagar i veckan.

Utbildningsbevis

Kursdeltagare erhåller utbildningsbevis.

Pris

20.900 kr/person.

Kontakta Byggakademin för mer information, prisuppgift, offert, bokning mm. LÄNK
(Reservation för Byggakademins uppdateringar av pris och kurstillfällen.)