Ledarskap och projektledning

Att leda utan att vara chef – inriktning bygg

Att leda är att gå först – att visa vägen.
I byggbranschen utvecklas ledare och effektiva team.

Byggsäkerhet ger utbildningen på både svenska och engelska.

Nästa kurs:

Ledarskap – Projektledning, 27-28 oktober
2021 – Stockholm, kl. 07.30-16.00

Ledarskap – Projektledning, 18-19 november
2-dagar, livestream Teams, kl 07.30-16.00

Ledarskap – Projektledning, 30 nov-1 dec
2021 – Stockholm, kl. 07.30-16.00

Ledarskap – Projektledning, 13-14 december
2021 – Göteborg, kl. 07.30-16.00

Ledarskap – Projektledning, 20-21 december
2-dagar, livestream Teams, kl 07.30-16.00

Anmälan: kursanmalan@byggsakerhet.se

Förkunskaper: Goda språkkunskaper i svenska. Tidigare erfarenhet av arbetsledning är gynnsam.

Frågor? Ring 031-788 44 22

Info och villkor– [LÄNK]

Kursinformation

Att leda utan att vara chef!

Chefskapet är en roll som vi lägger åt sidan under denna kurs. Fram med praktiska tillämpningar och de mycket svåra avvägningarna som en arbetsledare till vardags har att bemästra.

Ledare eller kompis?

Följa regler eller göra egna regler?

Vilka regler är det som gäller, egentligen?

Vem är jag, och hur ska jag styra min egen utveckling så att andra tar efter?

Hur fungerar en grupp, och vad får en grupp att bli mer effektiv än andra?

Kunskapskrav inom entreprenadjuridik, arbetsmiljö och arbetsrätt.

Hur lyckas jag planera, genomföra och utvärdera ett projekt?

Målgrupp

Alla med arbetsledande funktioner inom bygg- och anläggning.

Kursmål

Efter kursen ska varje deltagare kunna möta sitt eget team, skapa effektiva team och leda team med arbetsglädje och utvecklingspotential. Skapa din egen ledare i dig själv.

Kursinnehåll (exempel på kunskapsfält som vi väljer att utveckla tillsammans)

 • Jaget och laget
 • Organisatorisk självinsikt
 • Individ – personlighetstyper, behov, ansvar, motivation och prestation
 • Gruppen – processer och utvecklingssteg enl FIRO
 • Styrning, direkt och indirekt
 • Kommunikation i praktiken
 • Ledarperspektiv – chefskap och ledarskap
 • Praktisk arbetsmiljökunskap
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA
 • Arbetsergonomi
 • Entreprenadjuridik – utvalda delar
 • Presentationsteknik
  Projektledning, exempelmoment:
 • Projektsteg och ekonomi
 • Projektstyrning
 • Praktiskt moment – lagtävling bygg
  • Projektplanering
  • Tillämpat ledarskap i tillfälligt sammansatt grupp
  • Byggmoment på tid – bäst konstruktion vinner
  • Förberedelserna enligt projektmodell avgör framgång

Kurslängd

Två heldagar. Kan utökas till tre och omfattar då även en projektledarutbildning.

Utbildningsbevis

Kursdeltagare erhåller utbildningsbevis.

Pris

4.900 kr/person och dag.

Alternativt: Företagsanpassad kurs.
Prisex sex deltagare, Ledarskapsutbildning,
2 dagar, Stockholm, 24.000 kr/dag.

Kontakta Byggsäkerhet för mer information, prisuppgift, offert, bokning mm.