Krisberedskap

Alla organisationer behöver förbereda sig på sämre tider.
Att kunna möta det okända kräver förberedelser.

Som ett led i er krisberedskap behöver hela organisationen se över rutiner och beredskap.
Att stå redo inför nästa kris är en fråga om överlevnad för alla, såväl enskilda som företag
och organisationer. Byggsäkerhet har erfarenhet från krishantering på många olika nivåer,
och utbildningen är alltid anpassad efter kundernas behov.

Byggsäkerhet ger utbildningen på både svenska och engelska.

Nästa kurs:

Byggsäkerhet genomför utbildning, även vid omedelbara behov, info@byggsakerhet.se.

Krisberedskap – 14 december 2021 – Göteborg, kl 07.30-16.00

Förkunskaper: Kursdeltagare har med fördel ansvar för sin egen verksamhet eller avdelning inom en organisation.

Kursmaterial: Deltagare erhåller viktigare dokument; foldrar och föreskrifter. Vi tillhandahåller också anteckningsmaterial.

Frågor? Ring 031-788 44 22
Info och villkor – [LÄNK]
Kursinformation

Varje organisation behöver ha tillräckliga förberedelser för nästa kris – och ingen vet vilken kris det blir. Arbetsmiljölagen kräver tillräcklig kompetens för samtliga i företaget, beroende på vilka roller, risker och delegerade arbetsmiljöuppgifter som finns. Lagstiftningen i övrigt är väldigt knäpphändig när det gäller direkta anvisningar.

Kursledaren har erfarenhet från världens största krisledningscentral i skarp insats.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till chefer, HR-ansvariga och administratörer, skyddsombud, arbetsledare och även medarbetare med ett engagemang i organisationens krisledningsarbete. Erfarenhetsmässigt är det mycket klokt att låta dessa olika sorters medarbetare gå utbildningen tillsammans, så att roller och vanliga problemperspektiv kan hanteras redan under utbildning – allt för att göra företagets interna rutiner inför en krissituation så att den blir så friktionsfri som möjligt.

Kursmål

Kursdeltagare ska erhålla kunskaper och kunna tillämpa det systematiska arbetsmiljöarbetet, främst med följande inriktning:

 1. Kravställning på egen organisation
 2. Förståelse för förberedelsernas absoluta nödvändighet
 3. Kunskap om krisorganisationens tillämpning av lag
 4. Förmåga att själv utveckla och öva riskscenarier
Kursinnehåll – Fält som berörs och kan utvecklas under kursdagen
 • Arbetsmiljölagen
 • Den förberedde organisationen överlever
 • Skyldigheterna enligt gällande föreskrifter
 • Grunder – Systematiskt arbetmiljöarbete
 • Brandsäkerhet
 • Övningsmetodik
 • Anpassade moment
 • Riskhantering – översikt
 • Stress – individ och grupp
 • Vi kan också anpassa kursen utefter kundens särskilda behov, med övergripande tillägg för Elsäkerhet (EL-BAM), Kemiska risker, Hot och våld, Bygg- och anläggningsarbete, hotell och restaurang eller annan inriktning som bäst passar er verksamhet.
Kurslängd

Kursen ges som antingen heldag eller som tvådagarskurs.

 • En heldag – kursen blir en intensiv genomgång
 • Två dagar – kursen ger möjlighet till anpassningar och mer omfattande gruppövningar och fördjupningar i berörda områden.
Pris

4.500:- för endagskurs
7.900:- för tvådagarskurs
(Volymkunder, kontakta Byggsäkerhet för offert.)