Krisberedskap

Alla organisationer behöver förbereda sig på sämre tider. Att kunna möta det okända kräver förberedelser.

Som ett led i er krisberedskap behöver hela organisationen se över rutiner och beredskap. Att stå redo inför nästa kris är en fråga om överlevnad för alla, såväl enskilda som företag och organisationer. Byggsäkerhet har erfarenhet från krishantering på många olika nivåer, och utbildningen är alltid anpassad efter kundernas behov.

Byggsäkerhet är en av få leverantörer som ger utbildningen på både svenska och engelska.

Nästa kurs:

Byggsäkerhet genomför utbildning, även vid omedelbara behov, info@byggsakerhet.se.

Krisberedskap – 23 april 2020 – Göteborg, kl 07.30-16.00

Krisberedskap – 29 maj 2020 – Göteborg, kl 07.30-16.00

Krisberedskap – 17 juni 2020 – Göteborg, kl 07.30-16.00

Anmälan: kursanmalan@byggsakerhet.se

Förkunskaper: Kursdeltagare har med fördel ansvar för sin egen verksamhet eller avdelning inom en organisation.

Kursmaterial: Deltagare erhåller viktigare dokument; foldrar och föreskrifter. Vi tillhandahåller också anteckningsmaterial.

Frågor? Ring 031-788 44 22

Info och villkor– [LÄNK]

Kursinformation

Varje organisation behöver fördjupade kunskaper i arbetsmiljölagstiftningen, oavsett vilken bransch eller vilken nivå man arbetar på. Arbetsmiljölagen kräver tillräcklig kompetens för samtliga i företaget, beroende på vilka roller, risker och delegerade arbetsmiljöuppgifter som finns.

Genom att gå igenom Arbetsmiljölagen (AML) och föreskriften Systematiskt Arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) tillsammans med en handfull andra mycket centrala föreskrifter hittar vi system och tillvägagångssätt för ökad säkerhet, trivsel och en god arbetsmiljö.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till chefer, HR-ansvariga och administratörer, skyddsombud, arbetsledare och även medarbetare med ett engagemang i organisationens arbetsmiljöarbete. Erfarenhetsmässigt är det mycket klokt att låta dessa olika sorters medarbetare gå utbildningen tillsammans, så att roller och vanliga problemperspektiv kan hanteras redan under utbildning – allt för att göra företagets interna rutiner så friktionsfria som möjligt.

Kursmål
Kursdeltagare ska erhålla kunskaper och kunna tillämpa det systematiska arbetsmiljöarbetet, främst med följande inriktning:

 1. Kunskap om lagens krav
 2. Kunskaper om förebyggande metoder och arbetssätt
 3. Förståelse för hur uppgifter och ansvar ska fördelas
 4. Förmåga att själv utveckla kunskaper om lagkrav

Kursinnehåll

 • Arbetsmiljölagen
 • Skyldigheter och rättigheter för både arbetsgivare och arbetstagare
 • Grunder – Systematiskt arbetmiljöarbete
 • Riskhantering – översikt
 • Arbetsmiljöverkets kontroller
 • Krisberedskap
 • Samverkan – arbetsgivare och skyddsombud/skyddskommitté
 • Ergonomiska risker
 • Rehabilitering
 • Stress
 • Kränkande särbehandling
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Vi kan också anpassa kursen utefter kundens särskilda behov, med övergripande tillägg för Elsäkerhet (EL-BAM), Kemiska risker, Hot och våld, Bygg- och anläggningsarbete, hotell och restaurang eller annan inriktning som bäst passar er verksamhet.

Kurslängd

Kursen ges som antingen heldag eller som tvådagarskurs.

 • En heldag – kursen blir en intensiv genomgång
 • Två dagar – kursen ger möjlighet till anpassningar och mer omfattande gruppövningar och fördjupningar i berörda områden.

Pris

4.500:- för endagskurs
7.900:- för tvådagarskurs
(Volymkunder, kontakta Byggsäkerhet för offert.)