Hot och våld i arbetsmiljön

Går utvecklingen i rätt riktning? Nej, det hårdnar allt mer,
och det påverkar även er arbetsplats.

Utbildningen är fokuserad på förebyggande åtgärder. Alla har rätt att uppleva trygghet på jobbet.

Kursen fungerar bäst som heldagskurs.

Byggsäkerhet är en av få leverantörer som ger utbildningen på både svenska och engelska.

Nästa kurs:

Byggsäkerhet genomför utbildning, även vid omedelbara behov, info@byggsakerhet.se.

Förkunskaper: Kursdeltagare har med fördel ansvar för sin egen verksamhet eller avdelning inom en organisation.

Kursmaterial: Deltagare erhåller viktigare dokument; foldrar och föreskrifter. Vi tillhandahåller också anteckningsmaterial.

Frågor? Ring 031-788 44 22
Info och villkor – [LÄNK]
Kursinformation

Arbetsgivarens skyldigheter är omfattande när det finns risk för hot och våld i arbetsmiljön. Ett ansträngt bemötande från kund kan uppfattas mycket olika. Det kan också räcka med att medarbetarna transporterar stöldbegärlig utrustning, nycklar eller kanske befinner sig i områden eller i sammanhang där risken att bli utsatt är påtaglig. Den styrande arbetsmiljöföreskriften Hot och våld i arbetsmiljön (AFS 1993:2) är kortfattad men krävande, och behöver tillämpas så att varje medarbetare blir trygg på jobbet. Kvinnor och män har vanligen olika hotbilder. Utbildningen syftar till att kunna organisera arbetet så att situationer med hot och våld inte uppstår, eller att minimera skadeverkningarna när det händer.

Målgrupp

Exempel på yrkeskategorier där hot och våld är förekommande: detaljhandel, vårdyrken, städning, hemtjänst, installation, service, offentlig förvaltning, hotell, restaurang, bensinstationer och närbutiker. Även bygg- och anläggning blir utsatt för hot, skadegörelse och våld, beroende på område och hantering av stora värden av stöldbegärlig utrustning och materiel. Utbildningen ger också förutsättningar att förstå och stödja medarbetare som är utsatta för hot och våld i sin hemmiljö/nära relationer.

Kursmål

Utbildningen ger deltagaren förutsättningar att planera och organisera en trygg arbetsmiljö samt att som medarbetare kunna läsa av och förstå när en situation kan bli farlig, för att undvika den eller kunna larma i tid.

Kursinnehåll
 • Arbetsmiljölagen
 • Skyldigheter och rättigheter för både arbetsgivare och arbetstagare
 • Bakgrund – statistik
 • Arbetsgivarens och lagens syn på säkerhet
 • Stress och krisreaktioner
 • Lagstiftning, föreskrifter, rättssystem
 • Metoder för att skapa trygghet och säkerhet
 • Arbetsgivarens och medarbetarnas skyldigheter
 • Våldstrappan, hotskalan
 • Agerande och beteende – diskussionsövning
 • Scenarioträning
 • Konflikthantering
 • Att organisera en trygg miljö
Kurslängd

Kursen ges som antingen heldag eller ev som halvdagsutbildning beroende på förkunskaper.

Pris

4.500:- för endagskurs

Prisexempel upp till 5 deltagare, Älvsjö 19.500 kr/dag.
Alternativt: Företagsanpassad kurs, vi tar uppdrag över hela Sverige.

Kontakta Byggsäkerhet för mer information, prisuppgift, offert, bokning mm.