Liftutbildning

Användning av arbetsplattformar –
sax- och bomlift – kombinerar flera
farliga moment

AFS 2006:6, § 29 ställer krav på
utrustning och dokumenterad
utbildning.

Byggsäkerhet ger utbildningen på både svenska och
engelska.

Nästa kurs:

Liftutbildning – Vi kommer till Er! –

Ex fem deltagare 10.000 kr* inom 50 km från Göteborg, ytterligare deltagare 1.200 kr/st

Avstånd? Frågor? Intresserad av Offert?
Välkomna kontakta Byggsäkerhet Toppnock AB, 031-788 44 22 eller skicka förfrågan, vi svarar eller återkommer omg.

ID06 registrering finns som tillval.

*Kund står för nödvändigt antal liftar som Byggsäkerhet anger.

Liftutbildning – 28 juni 2024
Göteborg, kl 07.30-15.30

Liftutbildning – 23 augusti 2024
Göteborg, kl 07.30-15.30

Liftutbildning – 23 september 2024
Göteborg, kl 07.30-15.30

Liftutbildning – 25 oktober 2024
Göteborg, kl 07.30-15.30

Liftutbildning – 22 november 2024
Göteborg, kl 07.30-15.30

Hittar ni inga lämpliga datum eller vill ni hellre att vi kommer till er?
Kontakta oss, så hittar vi en lösning som passar er.

Förkunskaper: Inga.
Krav på skyddsskor och klädsel: Skyddsskor enl EN ISO 20345, klass S1 (tåhätta och slutet hälområde). Klädsel för utomhusövning på höjd.
Vanliga frågor:
 1. Finns det krav på att man måste ha ett skriftligt bevis på fallskyddsutbildning? – Arbetsmiljöverket är skoningslösa om de upplever att fallskydd inte fungerar, och om medarbetarna saknar utbildning så blir det garanterat anmärkningar om det är just fallskydd som kontrolleras. Lagen kräver i klartext att arbetsgivaren ska ha en plan och en uppföljning när det gäller alla risker, och hanteringen av allvarliga risker ska vara dokumenterad i skrift. Fallrisker är utan tvivel bland de allra allvarligaste, och ska således ha dokumentation. Som arbetsgivare är det ambitionen att ha en säker arbetsplats som ska vara drivande – inte hot om sanktionsavgifter.
 2. Heta Arbeten® och liftutbildning håller i fem år. Hur länge håller en fallskyddsutbildning? – Det avgör din arbetsledning. Om det går illa kan de ställas till svars för att du inte fått rätt sorts utbildning. När det gäller liftutbildning så är det Liftutbildningsrådets certifierade utbildningar som måste göras om efter fem år för att vara giltiga. Heta Arbeten® följer försäkringskrav där villkoren säger att utbildningen inte får vara äldre än fem år.
 3. Vilka räddningsresurser och utbildningar måste vi ha på vår arbetsplats? – Det är din arbetsledning som har ansvar för att anpassa räddningsresurserna: utrustning, beredskap, organisation och övning. Byggsäkerhet kan ge en enklare räddningsutbildning, generellt utformad, men arbetsgivaren måste utöka med specifik utrustning och utbildning för just era arbetsmoment.
Frågor? Ring 031-788 44 22
Info och villkor – [LÄNK]
Kursinformation

”En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. […]
En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.” /AFS 2006:6, 29 §

Vår utbildning på sax- och bomlift kvalitetssäkras genom lifutbildningsrådet, LUR.

Målgrupp

Byggverksamheter, måleri, industri, ställningsarbete och i övrigt allt arbete från sax- och bomlift.

Kursmål

Kunskaper och färdigheter att utveckla egen förmåga till hantering av arbetsplattformar på ett säkert sätt enligt gällande arbetsmiljöföreskrifter.

Kursinnehåll

Deltagarna får en god teoretisk genomgång av risker, säkerhet och lagar som berör fallskydd. Praktisk genomgång av olika sorters fallskyddsutrustning.

 • Lifttyper och användningsområden.
 • Liftens konstruktion.
 • Lagar och arbetsmiljö.
 • Kontroll och besiktning.
 • Arbetssätt och handhavande.
 • Risker och tillämpning av lagkrav
 • Säkerhet och ansvar.
 • Utveckling
 • Räddning och evakuering – översikt
 • Teoretiskt prov
Kurslängd

Heldag

Utbildningsbevis

Vid kvalitetssäkrad utbildning – kursdeltagare erhåller utbildningsbevis med LUR-behörighet.

Pris

2.500 kr/person.

 1. Grupp, 2.500 kr/person, minst fem deltagare. Utbildning kan även ske hos Kund*.
 2. Alternativ: 19.000 kr* för en heldag med maximalt sexton deltagare.
  (*Kunden tillhandahåller frukost, lunch, konferensrum med projektor och nödvändigt antal liftar som Byggsäkerhet anger.)

(Volym- och avtalskunder, kontakta Byggsäkerhet för offert.)