Liftutbildning

Användning av arbetsplattformar – sax- och bomlift – kombinerar flera farliga moment
AFS 2006:6, § 29 ställer krav på utrustning och dokumenterad utbildning.

Byggsäkerhet ger utbildningen på både svenska och engelska.

Nästa kurs:

Liftutbildning – 26 oktober 2021 – Göteborg, kl 07.30-16.00

Liftutbildning – 19 november 2021 – Göteborg, kl 07.30-16.00

Liftutbildning –  17 december 2021 – Göteborg, kl 07.30-16.00

Liftutbildning –  24 januari 2022 – Göteborg, kl 07.30-16.00

Hittar ni inga lämpliga datum eller vill ni hellre att vi kommer till er?
Kontakta oss, så hittar vi en lösning som passar er.

Anmälan: kursanmalan@byggsakerhet.se

Förkunskaper: Inga.

Krav på skyddsskor och klädsel: Skyddsskor enl EN ISO 20345, klass S1 (tåhätta och slutet hälområde). Klädsel för utomhusövning på höjd.

Vanliga frågor:

 1. Hur lång tid håller en utbildning?
  – Det bestämmer arbetsgivaren, men när det gäller så farliga omständigheter som lift så är det säkrast att tillämpa en kvalitetssäkrad utbildning genom Liftutbildningsrådet, LUR [LÄNK]. En liftutbildning genom LUR håller i fem år, sedan är det dags att göra utbildningen igen.
 2. Finns det lagkrav på att man måste ha ett skriftligt bevis på liftutbildning?
  – Ja, enligt AFS 2006:6, § 29. Dessutom krävs det alltid ett skriftligt körtillstånd och en maskinintroduktion.
 3. Genomför Byggsäkerhet repetitionsutbildning, en kortare version av grundutbildningen?
  – Nej, utbildningen blir inte kortare, men Byggsäkerhet sätter ett något lägre pris på den som genomför repetitionsutbildning om deltagaren kan uppvisa en behörighet på liftutbildning enligt LUR som är yngre än fem år. Deltagare som har bra utbildning sedan tidigare är gynnsamma tillsammans med övriga kursdeltagare, och vi kan tillsammans genomföra effektivare utbildning.
 4. Vilka ytterligare utbildningar behöver man i samband med liftutbildning?
  – Det som är direkt kopplat till liftutbildning är utbildning i fallskydd och fallskydd räddning. Arbetsgivaren måste givetvis ha omfattande rutiner för sitt systematiska arbetsmiljöarbete, och där finns många ytterligare kompetenskrav. Kontakta Byggsäkerhet för konsultation.
 5. Ingår det praktiska moment?
  Ja, på ett inhägnat område, och då får man också en kort genomgång på de fallrisker som finns. Vi använder fallskyddsutrustning efter en introduktion.

Frågor? Ring 031-788 44 22

Info och villkor– [LÄNK]

Kursinformation

”En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. […]
En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.” /AFS 2006:6, 29 §

Vår utbildning på sax- och bomlift kvalitetssäkras genom lifutbildningsrådet, LUR.

Målgrupp

Byggverksamheter, måleri, industri, ställningsarbete och i övrigt allt arbete från sax- och bomlift.

Kursmål

Kunskaper och färdigheter att utveckla egen förmåga till hantering av arbetsplattformar på ett säkert sätt enligt gällande arbetsmiljöföreskrifter.

Kursinnehåll

Deltagarna får en god teoretisk genomgång av risker, säkerhet och lagar som berör fallskydd. Praktisk genomgång av olika sorters fallskyddsutrustning.

 • Lifttyper och användningsområden.
 • Liftens konstruktion.
 • Lagar och arbetsmiljö.
 • Kontroll och besiktning.
 • Arbetssätt och handhavande.
 • Risker och tillämpning av lagkrav
 • Säkerhet och ansvar.
 • Utveckling
 • Räddning och evakuering – översikt
 • Teoretiskt prov

Kurslängd

Heldag.

Utbildningsbevis

Vid kvalitetssäkrad utbildning – kursdeltagare erhåller utbildningsbevis med LUR-behörighet.

Pris

2.500 kr/person.

 1. Grupp, 2.500 kr/person, minst sex deltagare. Utbildning kan även ske hos Kund*.
 2. Alternativ: 20.000 kr* för en heldag med maximalt sexton deltagare.
  (*Kunden tillhandahåller frukost, lunch, konferensrum med projektor och nödvändigt antal liftar som Byggsäkerhet anger.)

(Volym- och avtalskunder, kontakta Byggsäkerhet för offert.)