Heta Arbeten®

Vid risk för brand gäller två regelverk: lagkrav och försäkringskrav.

Konceptet Heta Arbeten® ger företaget rätt behörighet att utföra brandfarliga heta arbeten.
Byggsäkerhet ger utbildningen på både svenska och engelska.
Registrering i ID 06 kompetensdatabas – ingår.

Nästa kurs:

Heta Arbeten®

– Vi kommer till Er! –
Prisex upp till tre deltagare 9.900 kr
(ytterligare deltagare 2.450 kr/st)
inom 5 mil från Göteborg (eller Borås).

ID06 registrering ingår.

Välkomna! Ring 031-788 44 22 eller skicka förfrågan, vi svarar eller återkommer omg.

Skicka gärna förfrågan: info@byggsakerhet.se
–  –  –  –  –  –  –  –  –  –

Heta Arbeten® – 26 september 2022
Göteborg, kl 07.30-15.30

Heta Arbeten® – 29 september 2022
Göteborg, kl 07.30-15.30

Heta Arbeten® – 5 oktober 2022
Göteborg, kl 07.30-15.30

Heta Arbeten® – 12 oktober 2022
Göteborg, kl 07.30-15.30

Heta Arbeten® – 20 oktober 2022
Göteborg, kl 07.30-15.30

Heta Arbeten® – 27 oktober 2022
Göteborg, kl 07.30-15.30

Heta Arbeten® – 3 november 2022
Göteborg, kl 07.30-15.30

Heta Arbeten® – 9 november 2022
Göteborg, kl 07.30-15.30

Heta Arbeten® – 23 november 2022
Göteborg, kl 07.30-15.30

Heta Arbeten® – 18 januari 2023
Göteborg, kl 07.30-15.30

Heta Arbeten® – 9 februari 2023
Göteborg, kl 07.30-15.30

Anmälan: kursanmalan@byggsakerhet.se

Förkunskaper: Inga.

Särskild notering: Vid utbildning i Heta Arbeten® ska klädseln vara anpassad efter utomhusövning med brandsläckning, varvid t ex allt för lätt klädsel inte är godtagbar.

Kursmaterial: Deltagare erhåller kursbok från Svenska Brandskyddsföreningen.

ID 06: Kursdeltagare kan registrera sin behörighet i ID 06 kompetensdatabas i samband med certifieringstestet.

Frågor? Ring 031-788 44 22

Info och villkor– [LÄNK]

Kursinformation

Arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning kallas Heta Arbeten®. Den som skall utföra brandfarliga heta arbeten skall ha behörighet och erfarenhet av brandskydd. Detsamma gäller den som ska vara brandvakt.

Behörighetsutbildningen skall vara genomförd enligt den plan som beslutats av försäkringsbolagens och Svenska brandskyddsföreningens utbildningskommitté för heta arbeten. Den som är utsedd att regelbundet vara tillståndsansvarig skall ha motsvarande utbildning och erfarenhet.

Målgrupp

Alla som kommer i kontakt med heta arbeten: beställare, utförare och brandvakt. Utbildningen är gemensam för alla yrkeskategorier.

Kursmål

Få förståelse för riskerna vid heta arbeten. Få fullgoda kunskaper för att få behörighet att utföra heta arbeten, vara brandvakt och regelbundet vara tillståndsansvarig.

Kursinnehåll

Utbildningen följer Brandskyddsföreningen kvalitetssäkrade koncept.

  • Definition av heta arbeten
  • Organisation
  • Riskbedömning
  • Tillståndslista Heta Arbeten®
  • Släckövning
  • Teoretiskt prov – certifiering

Kurslängd

7 timmar

Utbildningsbevis

Efter godkänt praktiskt och teoretiskt prov utfärdas ett certifikat för Heta Arbeten® enligt Brandskyddsföreningens anvisningar. Certifikatet är giltigt i fem år.

Pris 3300 kr

Kursmateriel, ID06 registrering, frukost och lunch mm ingår.

Vi tar uppdrag över hela Sverige!
Prisex upp till tre deltagare 9.900 kr
(ytterligare deltagare 2.450 kr/st)
inom 5 mil från Göteborg (eller Borås).

Längre bort? Information? Offert?
Kontakta Byggsäkerhet Toppnock AB, 031-788 44 22 eller skicka intresseanmälan, vi återkommer omg!

(Volymkunder, kontakta Byggsäkerhet för offert.)