Heta Arbeten®

Vid risk för brand gäller två
regelverk: lagkrav och
försäkringskrav.

Konceptet Heta Arbeten® ger företaget rätt behörighet
att utföra brandfarliga heta arbeten.

Byggsäkerhet ger utbildningen på både svenska och

Registrering i ID 06 kompetensdatabas – ingår.

BAS PU - ID06
Nästa kurs:

Heta Arbeten®

Vi tar uppdrag över hela Sverige och kommer gärna till er!
Göteborg, Skellefteå
Ex tre deltagare 9.900 kr inom 50 km från Göteborg eller Skellefteå, ytterligare deltagare 2.200 kr/st. (Erbjudandet kan gälla för andra orter, fråga gärna).

ID06 registrering ingår.

Välkomna! Ring 031-788 44 22 eller skicka förfrågan, vi svarar eller återkommer omg.

Heta Arbeten® – 16 april 2024
Göteborg, kl 07.30-14.30

Heta Arbeten® – 19 april 2024
Göteborg, kl 07.30-14.30

Heta Arbeten® – 25 april 2024
Skellefteå, kl 08.00-15.00

Heta Arbeten® – 30 april 2024
Göteborg, kl 07.30-14.30

Heta Arbeten® – 14 maj 2024
Göteborg, kl 07.30-14.30

Heta Arbeten® – 21 maj 2024
Göteborg, kl 07.30-14.30

Heta Arbeten® – 27 maj 2024
Göteborg, kl 07.30-14.30

Heta Arbeten® – 4 juli 2024
Göteborg, kl 07.30-14.30

Heta Arbeten® – 11 juli 2024
Göteborg, kl 07.30-14.30

Förkunskaper: Inga.
Särskild notering: Vid utbildning i Heta Arbeten® ska klädseln vara anpassad efter utomhusövning med brandsläckning, varvid t ex allt för lätt klädsel inte är godtagbar.
Kursmaterial: Deltagare erhåller kursbok från Svenska Brandskyddsföreningen.
ID 06: Kursdeltagare kan registrera sin behörighet i ID 06 kompetensdatabas i samband med certifieringstestet.
Frågor? Ring 031-788 44 22
Info och villkor – [LÄNK]
Kursinformation

Arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning kallas Heta Arbeten®. Den som skall utföra brandfarliga heta arbeten skall ha behörighet och erfarenhet av brandskydd. Detsamma gäller den som ska vara brandvakt.

Behörighetsutbildningen skall vara genomförd enligt den plan som beslutats av försäkringsbolagens och Svenska brandskyddsföreningens utbildningskommitté för heta arbeten. Den som är utsedd att regelbundet vara tillståndsansvarig skall ha motsvarande utbildning och erfarenhet.

Målgrupp

Alla som kommer i kontakt med heta arbeten: beställare, utförare och brandvakt. Utbildningen är gemensam för alla yrkeskategorier.

Kursmål

Få förståelse för riskerna vid heta arbeten. Få fullgoda kunskaper för att få behörighet att utföra heta arbeten, vara brandvakt och regelbundet vara tillståndsansvarig.

Kursinnehåll

Utbildningen följer Brandskyddsföreningen kvalitetssäkrade koncept.

  • Definition av heta arbeten
  • Organisation
  • Riskbedömning
  • Tillståndslista Heta Arbeten®
  • Släckövning
  • Teoretiskt prov – certifiering
Kurslängd

7 timmar

Utbildningsbevis

Efter godkänt praktiskt och teoretiskt prov utfärdas ett certifikat för Heta Arbeten® enligt Brandskyddsföreningens anvisningar. Certifikatet är giltigt i fem år.

Pris

3.500 kr/person. ID06 registrering, frukost och lunch mm ingår. 
(tre deltagare 9.900 kr, ytterligare deltagare 2.700 kr/st)

Vi tar uppdrag över hela Sverige och kommer gärna till er!
Ex tre deltagare 9.900 kr inom 50 km från Göteborg eller Skellefteå, ytterligare deltagare 2.200 kr/st. (Erbjudandet kan gälla för andra orter, fråga gärna).

Frågor? Information? English?
Kontakta Byggsäkerhet Toppnock AB, 031-788 44 22 eller skicka intresseanmälan, vi återkommer omg!

Utbildning med kvalitet, genomgående höga betyg och rekommendationer.