En trygg organisation i tre steg

  1. Inventera risker, behov, befintliga rutiner, resurser och kompetenser.
  2. Skapa en plan – ett systematiskt arbetsmiljöarbete – och åtgärda också omedelbara risker.
  3. Åtgärda efter hand och följ upp.

Byggsäkerhet – partner hela vägen

Vi hjälper er med allt från ledarutbildning och praktiska kunskaper för att undvika tvistemål till att ge era medarbetare utbildning i Säkra lyft, Heta Arbeten och en mängd andra behörighetsutbildningar. När det gäller era rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete så vet vi hur jobbigt det kan vara om det kommer ett brev från Arbetsmiljöverket. Idag är de flesta företag mycket angelägna om att värna säkerheten för sina medarbetare, men det är omständligt att komma ikapp när det gäller alla formkrav och pappersexercis. Och, vi tar även hand om Systematiskt Brandskyddsarbete.

Entreprenadjuridik kan bli utmanande och det är alltid bättre att lära sig förebyggande juridiskt tänkande än att behöva lägga energi på ekonomiska tvister som har gått för långt. AB04 och ABT06 är välkända kontraktsmallar och vi handleder er för bästa tillämpning. 

För arbetsmiljö: Vi ger er kunskaper, mallar och handledning för att komma vidare på egen hand. Det är viktigt att de som genomför arbetsmiljöarbetet har varit delaktiga i planeringen.

Kontakta Byggsäkerhet

Telefon: 031-788 44 22