Fallskyddsutbildning – arbete på höjd

Risk för fall – sjukskrivning ca fem veckor i genomsnitt.
Det blir tydligt att alla måste kunna använda rätt utrustning, samarbeta och planera för en räddningsinsats.

Byggsäkerhet ger utbildningen på både svenska och engelska.
Nästa kurs:

Fallskydd – Heldag eller Halvdag
        Vi kommer till er! 

Heldag  Fallskydd
– Grundkurs, fm
– Räddning/evakuering*, em

Inom 50 km från Göteborg el Skellefteå,
(gäller även andra orter, fråga gärna).
Pris upp till..
fem deltagare 13.500 kr
nio deltagare 17.000 kr
tolv deltagare 20.000 kr
femton deltagare 24.000 kr (max)
ID06 registrering finns som tillval.
*Kund står för ställning som Byggsäkerhet anger.

Halvdag – Fallskydd. Endast en av kurserna,
Grund eller Räddning/Evakuering*

Inom 50 km från Göteborg el Skellefteå,
(gäller även andra orter, fråga gärna).
Pris upp till..
fem deltagare  7.500 kr
nio deltagare 10.000 kr
tolv deltagare 12.000 kr
femton deltagare 14.000 kr (max)
två grupper 20.000 kr (ex 24st, 12+12)
två grupper 24.000 kr (max 30st, 15+15)

Välkomna! Ring oss på 031-788 44 22 eller skicka intresseanmälan (vi återkommer omg).

Förkunskaper: Inga.
Vanliga frågor:
 1. Finns det krav på att man måste ha ett skriftligt bevis på fallskyddsutbildning? – Arbetsmiljöverket är skoningslösa om de upplever att fallskydd inte fungerar, och om medarbetarna saknar utbildning så blir det garanterat anmärkningar om det är just fallskydd som kontrolleras. Lagen kräver i klartext att arbetsgivaren ska ha en plan och en uppföljning när det gäller alla risker, och hanteringen av allvarliga risker ska vara dokumenterad i skrift. Fallrisker är utan tvivel bland de allra allvarligaste, och ska således ha dokumentation. Som arbetsgivare är det ambitionen att ha en säker arbetsplats som ska vara drivande – inte hot om sanktionsavgifter.
 2. Heta Arbeten® och liftutbildning håller i fem år. Hur länge håller en fallskyddsutbildning? – Det avgör din arbetsledning. Om det går illa kan de ställas till svars för att du inte fått rätt sorts utbildning. När det gäller liftutbildning så är det Liftutbildningsrådets certifierade utbildningar som måste göras om efter fem år för att vara giltiga. Heta Arbeten® följer försäkringskrav där villkoren säger att utbildningen inte får vara äldre än fem år.
 3. Vilka räddningsresurser och utbildningar måste vi ha på vår arbetsplats? – Det är din arbetsledning som har ansvar för att anpassa räddningsresurserna: utrustning, beredskap, organisation och övning. Byggsäkerhet kan ge en enklare räddningsutbildning, generellt utformad, men arbetsgivaren måste utöka med specifik utrustning och utbildning för just era arbetsmoment.
Frågor? Ring 031-788 44 22
Info och villkor – [LÄNK]
Kursinformation

Varje medarbetare behöver utbildning i fallskydd och fallskydd räddning/evakuering. Varje företag måste ha dokumentation över kompetens, handlingsplaner och protokoll över besiktigad fallskyddsutrustning. När genomförde ni utbildning senast?

Vid allt arbete över två meter, där fast fallskydd saknas, eller om särskild risk föreligger, skall fallskydd användas. Arbetstagare skall även vara utbildad inom fallskydd för att känna till riskerna som detta medför.
Fallrisker styrs av en mängd omfattande bestämmelser:
AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete
AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning
AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall
AFS 1986:26 Arbete på fartyg
AFS 2013:4 Ställningar
AFS 2000:6 Mast- och stolparbete
AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap
AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med kranar och truckar
AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete

Målgrupp

Byggverksamheter, industri, teater, polis, militär, sjöfart, infrastruktur, ställningsarbete och arbete från sax- och bomlift.

Kursmål

Kunskap om utrustning, riskbedömning och evakuering – skaderisker. Förmåga att förebygga fallrisker, hantera uppkomna fallrisker och planera inför en räddningsinsats.

Kursinnehåll

Deltagarna får en god teoretisk genomgång av risker, säkerhet och lagar som berör fallskydd. Praktisk genomgång av olika sorters fallskyddsutrustning.

 • Risker
 • Förankringspunkter
 • Brottlaster
 • System och materialkunskap
 • Lagstiftning och normer
 • Daglig kontroll, periodiska kontroller
 • Räddning och evakuering – översikt
 • Teoretiskt prov
Kurslängd

Halvdag Grundkurs
Heldag, inkl* Räddning/evakuering

Utbildningsbevis

Kursdeltagare erhåller utbildningsbevis.

Pris

1.500 kr/person, halvdag
2.700 kr/person heldag inkl* Räddning/evakuering
(minst fem deltagare)

Alternativt, se priser under ”Nästa Kurs”.
Kunden tillhandahåller kurslokal, fika, lunch och ställning som Byggsäkerhet anger.

(Volym- och avtalskunder, kontakta Byggsäkerhet för offert.)