Allmän utbildning om ställningar – 9m

För att uppföra rullställningar och byggnadsställningar med höjd upp till nio meter krävs särskild utbildning och behörighet.

Byggsäkerhet ger utbildningen på både svenska och engelska.

Nästa kurs:

Allmän utbildning om ställningar – 9m
–  Vi kommer till Er!  –

Prisex upp till fyra deltagare 12.000 kr
(ytterligare deltagare 1.950 kr/st)

< 10 mil från Göteborg.

ID06 registrering finns som tillval.

Välkomna! Ring 031-788 44 22 eller skicka förfrågan, vi svarar eller återkommer omg.

Vi har ingen schemalagd utbildning fn.

Kontakta oss så hittar vi en lösning åt er.

031-788 44 22 eller info@byggsakerhet.se

Förkunskaper: Inga.
Frågor? Ring 031-788 44 22
Info och villkor – [LÄNK]
Kursinformation

Denna utbildning följer HLR-rådets riktlinjer och ger dina medarbetare kunskaper för att kunna agera om en vuxen person drabbas av andnings- eller hjärtstopp. Kursen vänder sig till alla vuxna och är öppen för både arbetsgrupper och privatpersoner. Utbildningen genomförs med ett maxantal om 12 deltagare per kurstillfälle.
Lagkrav – AFS 1999:7, 6 §.
Vi övar effektivt med en docka per person.

Målgrupp

Vi välkomnar såväl arbetsgrupper som privatpersoner. Alla vuxna borde få möjlighet att lära sig hjärt- och lungräddning. Då HLR-kunskaper är färskvara rekommenderar vi utbildning en gång per år. Beroende på er verksamhet och er planläggning inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet kan utbildning och repetition behövas oftare.

Kursmål

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren i en akutsituation förstå vikten av tidigt larm och tidiga räddningsinsatser, kunna bedöma om HLR behövs och utföra HLR.

Kursinnehåll
 • Förståelsen av planer för uppförande, nedmontering eller ändring av ställningar
 • Säkerhet vid uppförande, nedmontering eller ändring av ställningar
 • Åtgärder för att förebygga risk för fall
 • Säkerhetsåtgärder vid ändrade väderförhållandena
 • Villkor för tillåten belastning
 • Övriga risker vid uppförande, nedmontering eller ändringar
 • Särskilda regler för ställningar i Sverige
 • Olika typer av prefabricerade ställningar
 • Orientering om typfall för rör- och kopplingsställningar
 • Fallskydd vid ställningsarbete
 • Upp- och nedtransport och lyft av ställningsmaterial
 • Bottning, stabilisering och förankring av ställningar
Kurslängd

Heldag.

Utbildningsbevis

Kursdeltagare erhåller utbildningsbevis.

Pris

3.000 kr/person (minst 4 deltagare)
maximalt 20 deltagare.

(Volym- och avtalskunder, kontakta Byggsäkerhet för offert.)