Nästa kurs:

BAS PU för Beställare

– Vi kommer till Er! –
Ex upp till tre deltagare 12.900 kr/dag
< 10 mil från Göteborg (eller Borås)
(ytterligare deltagare 2.950 kr/st).

Välkomna! Ring 031-788 44 22 eller skicka förfrågan, vi svarar eller återkommer omg.

Bas PU Beställare – 23 januari 2023
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

Bas PU Beställare – 24 februari 2023
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

Bas PU Beställare – 14 april 2023
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

Bas PU Beställare – 26 maj 2023
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

Bas PU Beställare – 28 augusti 2023
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

Hittar ni inga lämpliga datum, vänligen hör av er! Det finns alltid luckor och möjligheter som inte syns på hemsidan.

Förkunskaper: Viss kunskap om bygg- och anläggning samt datavana är gynnsam. Bra färdigheter i svenska språket.
Kursmaterial: Deltagare erhåller viktigare dokument; foldrar och i digital form. Medför laptop eller platta till kursen, och vi lär oss att söka viktig information i gällande föreskrifter.
Frågor? Ring 031-788 44 22
Info och villkor – [LÄNK]
Kursinformation

Vi strävar efter högsta kvalité och får genomgående höga betyg från våra deltagare.

Arbetsmiljöansvaret vid bygg- och anläggningsarbete utgår alltid från beställaren – byggherren. Kunden kallas alltid byggherre.

Arbetsmiljölagen kräver att det finns en BAS P och en BAS U vid bygg- och anläggningsarbete, oavsett storlek.

Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U). Det gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär. Det är byggherren som utser byggarbetsmiljösamordnare. De som utses ska kunna styrka utbildning, kompetens och erfarenhet för att ta den rollen.

Byggherren kan överlåta hela sitt ansvar och alla sina arbetsuppgifter avseende arbetsmiljön till en uppdragstagare, en total- eller generalentreprenör. Men, byggherren har ett tydligt ansvar ändå, så som arbetsmiljölagen är utformad. Hur ska en byggherre veta om en entreprenör lever upp till lagens krav när det gäller arbetsmiljö och säkerhet?

Byggsäkerhet har även omfattande erfarenhet av att ge utbildningen på engelska [LÄNK].
Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är be­ställare, projektledare, ordförande i en bostadsrättsförening eller ansvarig inom bygg- och anläggningsarbete på sådan nivå att uppgifterna omfattar att ställa interna krav på arbetsmiljö och säkerhet.

Kursmål

Kursen ger dig grundläggande kunskap om lagstiftning kring arbetsmiljöansvar och hur arbetsmiljöfrågorna hanteras, och med fokus på hur krav, förväntningar och samarbete bäst fungerar tillsammans med en entreprenör som tar över arbetsmiljöansvaret.

Kursinnehåll
 • Arbetsmiljökunskap och statistik
 • Grunder – Systematiskt arbetmiljöarbete
 • Grunder – Föreskrifter Bygg- och anläggning
 • Fördjupning i arbetsmiljöföreskrifter
 • Kompetenskrav och uppgifter för BAS PU
 • Entreprenörskontroll, lagkrav och tillämpning
 • Ansvarsfördelning – före, under och efter
 • Arbetsmiljöplan – innehåll
 • Riskhantering
 • Arbetsmiljöverkets kontroller
 • Vi kan också anpassa kursen utefter kundens särskilda behov, med övergripande tillägg för Kemiska risker, Hot och våld, Mast- och stolparbete, Ställningar, Brandrisker/Heta arbeten® eller annan inriktning som bäst passar er verksamhet.
Kurslängd
 • Heldag
Pris

4.900 kr/person (och dag).

I priset ingår kursmaterial, samt kursintyg efter genomförd utbildning.

Vi tar uppdrag över hela Sverige.
Ex upp tre deltagare 12.900 kr/dag, inom
5 mil från Göteborg/Borås el. distans Zoom
ytterligare deltagare 2.950 kr/st och dag.

Avstånd? Frågor? Intresserad av Offert?
Välkomna kontakta Byggsäkerhet Toppnock AB, 031-788 44 22 eller skicka förfrågan, vi svarar eller återkommer omg.