Entreprenadjuridik II
– Fördjupning AB04
ABT06

Här blir det avsevärt mer avancerade
frågor som förutsätter
grundläggande kunskaper om
rättsprinciper och de mest vanliga
fallen av ÄTA-arbeten. Du har
tidigare god insikt i hur
avtalsmallarna AB04 och ABT06
fungerar, och känner dig hemma
med att hantera svårare frågor om
avtalsrätt.

Byggsäkerhet ger utbildningen på både svenska och

PROBLEM: Beställaren har under ett  byggmöte angett att det finns ett referensobjekt att åberopa vid behov. Det finns protokollfört. Beställningen är mycket detaljerad, och lämnar inte mycket till utrymme för anpassningar för entreprenören. Är referensrelaterade ändringar i relation till beställningen ”vid behov” att hantera som ÄTA-arbeten? (ABT06 gäller) Vi berör ovanstående problem och en rad andra under kursen …
Nästa kurs:

Entreprenadjuridik II – Fördjupning
AB04 ABT06

Vi tar uppdrag över helt Sverige
eller distans live Zoom.

Ex tre deltagare 14.900 kr inom 50 km från Göteborg eller distans live Zoom.

Önskar ni förslag eller information?
Välkomna kontakta Byggsäkerhet Toppnock AB, 031-788 44 22 eller skicka förfrågan, vi svarar eller återkommer omg.

Entreprenadjuridik II – 3 maj 2024
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

Entreprenadjuridik II – 24 maj 2024
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

Entreprenadjuridik II – 5 juni 2024
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

Entreprenadjuridik II – 12 juni 2024
Göteborg, kl. 07.30-16.00

Entreprenadjuridik II – 28 juni 2024
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

Entreprenadjuridik II – 28 augusti 2024
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

Entreprenadjuridik II – 16 september 2024
Göteborg, kl. 07.30-16.00

Entreprenadjuridik II – 20 september 2024
Stockholm, kl. 07.30-16.00

Entreprenadjuridik II – 27 september 2024
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

Förkunskaper: Goda språkkunskaper i svenska. Genomförd introduktionskurs i entreprenadjuridik [LÄNK], eller motsvarande.
Frågor? Ring 031-788 44 22
Info och villkor – [LÄNK]
Kursinformation

Kursen hålls på en hög nivå från början, även om vi inleder med en kort repetition av vissa grundläggande kunskaper.

Vi tar oss an en rad olika svårare juridiska problem, och sätter oss samtidigt in i AB 04 och ABT 06 på ett djupare plan. Vi går också igenom hur samverkansentreprenader går till, och hur en samordnad generalentreprenad hanteras avtalsmässigt.

Kursen ger utrymme för diskussioner och deltagarnas egna problem och frågeställningar.

Föreläsaren har erfarenheter av att lyckas i svåra mål med motparter som t ex: besvärliga kunder, jobbiga advokater, leverantörer, fackliga ombudsmän, stora företag och myndigheter.

Under kursens gång har vi ett antal fält att beröra, och kan bli mer eller mindre tongivande beroende på deltagarnas önskemål.

Målgrupp

Medarbetare som på olika sätt involveras i beslutsfattning, formulering av avtal och beställare i byggbranschen.

Kursmål

Efter genomförd kurs ska deltagaren själv kunna söka och hänvisa till lagrum, utforma viss avtalstext, använda avtalsmallar, våga invända mot oskäliga avtalsvillkor och ta sig an svårare frågor som berör de allmänna bestämmelserna i BKK:s två huvudmallar.

Kursinnehåll – Fält som berörs och kan utvecklas under kursdagen
  • Repetition, Entreprenadjuridiska grunder – entreprenadformer
  • AB 04 och ABT 06
  • Att få rätt mot myndigheter
  • Fördjupningsfrågor
  • Avtalsrätt
  • Behörighet/befogenhet
  • Skadestånd
  • Kundanpassade analyser
  • Civilprocesser
  • mm
Kurslängd

Heldag.

Utbildningsbevis

Kursdeltagare erhåller utbildningsbevis.

Pris

5.500 kr/person exkl. moms. Kursdeltagare erhåller utbildningsbevis mm.
(5.200 kr/person distans live Zoom.)

Alternativt: Företagsanpassad kurs,
vi tar uppdrag över hela Sverige
eller distans live Zoom.

Ex tre deltagare 14.900 kr inom 50 km från Göteborg eller distans live Zoom. 

Önskar ni förslag eller information?
Välkomna kontakta Byggsäkerhet Toppnock AB, 031-788 44 22 eller skicka intresseanmälan (vi återkommer omg).

Ta med egna avtalsmallar AB04 och ABT06. Beställ här. Länkar: AB04 och ABT06, båda finns även som E-Bok om ni föredrar det.