Entreprenadjuridik II – Avancerad AB04 ABT06

Här blir det avsevärt mer avancerade frågor som förutsätter grundläggande kunskaper om rättsprinciper och de mest vanliga fallen av ÄTA-arbeten. Du har tidigare god insikt i hur avtalsmallarna AB04 och ABT06 fungerar, och känner dig hemma med att hantera svårare frågor om avtalsrätt.

Byggsäkerhet ger alla utbildningar på både svenska och engelska.

PROBLEM: Beställaren har under ett  byggmöte angett att det finns ett referensobjekt att åberopa vid behov. Det finns protokollfört. Beställningen är mycket detaljerad, och lämnar inte mycket till utrymme för anpassningar för entreprenören. Är referensrelaterade ändringar i relation till beställningen ”vid behov” att hantera som ÄTA-arbeten? (ABT06 gäller)
Vi berör ovanstående problem och en rad andra under kursen …

Nästa kurs:
Entreprenadjuridik II – Vi kommer till Er!

Prisex upp till tre deltagare 13.900 kr
(ytterligare deltagare 2.950 kr/st)
< 10 mil från Göteborg (el. Borås).

Välkomna! Ring 031-788 44 22 eller skicka förfrågan, vi svarar eller återkommer omg.

Skicka gärna förfrågan: info@byggsakerhet.se
–  –  –  –  –  –  –  –  –  –

Entreprenadjuridik II – 20 juni 2022
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

Entreprenadjuridik II – 19 augusti 2022
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

Entreprenadjuridik II – 26 augusti 2022
Stockholm, kl. 07.30-16.00

Entreprenadjuridik II – 2 september 2022
Göteborg, kl. 07.30-16.00

Entreprenadjuridik II – 30 september 2022
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

Entreprenadjuridik II – 26 oktober 2022
Stockholm, kl. 07.30-16.00

Entreprenadjuridik II – 28 oktober 2022
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

Anmälan: kursanmalan@byggsakerhet.se

Förkunskaper: Goda språkkunskaper i svenska. Genomförd introduktionskurs i entreprenadjuridik [LÄNK], eller motsvarande.

Frågor? Ring 031-788 44 22

Info och villkor– [LÄNK]

Kursinformation

Kursen hålls på en hög nivå från början, även om vi inleder med en kort repetition av vissa grundläggande kunskaper.

Vi tar oss an en rad olika svårare juridiska problem, och sätter oss samtidigt in i AB 04 och ABT 06 på ett djupare plan. Vi går också igenom hur samverkansentreprenader går till, och hur en samordnad generalentreprenad hanteras avtalsmässigt.

Kursen ger utrymme för diskussioner och deltagarnas egna problem och frågeställningar.

Föreläsaren har erfarenheter av att lyckas i svåra mål med motparter som t ex: besvärliga kunder, jobbiga advokater, leverantörer, fackliga ombudsmän, stora företag och myndigheter.

Under kursens gång har vi ett antal fält att beröra, och kan bli mer eller mindre tongivande beroende på deltagarnas önskemål.

Målgrupp

Medarbetare som på olika sätt involveras i beslutsfattning, formulering av avtal och beställare i byggbranschen.

Kursmål

Efter genomförd kurs ska deltagaren själv kunna söka och hänvisa till lagrum, utforma viss avtalstext, använda avtalsmallar, våga invända mot oskäliga avtalsvillkor och ta sig an svårare frågor som berör de allmänna bestämmelserna i BKK:s två huvudmallar.

Kursinnehåll – Fält som berörs och kan utvecklas under kursdagen

 • Kort repetition, juridiska grunder
 • Praktisk tillämpning
 • Entreprenadjuridiska grunder – entreprenadformer mm
 • AB 04 och ABT 06, fördjupade problemlösningar
 • ÄTA-arbeten
 • Samverkansentreprenader
 • Samordnad generalentreprenad
 • Arbetsmiljöansvar och entreprenadformer i relation till rådandeansvaret
 • Verkliga fall
 • Tvistemål i rätten, och att hantera egen advokat och eget försäkringsbolag i rättsliga sammanhang
 • Kundanpassade analyser

Kurslängd

Heldag.

Utbildningsbevis

Kursdeltagare erhåller utbildningsbevis.

Pris

5.500 kr/person

Alternativt: Företagsanpassad kurs, vi tar uppdrag över hela Sverige.
Vid grupp om fyra personer eller fler, skicka intresseanmälan eller ring för offert (0708-238883).

Vi förutsätter att du redan har avtalsmallarna AB04 och ABT06, och du ska ta med dem till utbildningen.

Kontakta Byggsäkerhet för mer information, prisuppgift, offert, bokning mm.