Entreprenadjuridik II – Avancerad AB04 ABT06

Här blir det avsevärt mer avancerade frågor som förutsätter grundläggande kunskaper om rättsprinciper och de mest vanliga fallen av ÄTA-arbeten. Du har tidigare god insikt i hur avtalsmallarna AB04 och ABT06 fungerar, och känner dig hemma med att hantera svårare frågor om avtalsrätt.

Byggsäkerhet ger alla utbildningar på både svenska och engelska.

Nästa kurs:
Entreprenadjuridik II – 13 augusti 2021
distans livestream Zoom, kl. 07.30-16.00

Entreprenadjuridik II – 20 augusti 2021
Örebro, kl. 07.30-16.00

Entreprenadjuridik II – 7 september 2021
Stockholm, kl. 07.30-16.00

Entreprenadjuridik II – 23 september 2021
distans livestream Zoom, kl. 07.30-16.00

Entreprenadjuridik II – 8 oktober 2021
Stockholm, kl. 07.30-16.00

Entreprenadjuridik II – 20 oktober 2021
distans livestream Zoom, kl. 07.30-16.00

Anmälan: kursanmalan@byggsakerhet.se

Förkunskaper: Goda språkkunskaper i svenska. Genomförd introduktionskurs i entreprenadjuridik, eller motsvarande.

Frågor? Ring 031-788 44 22

Info och villkor– [LÄNK]

Kursinformation

Kursen hålls på en hög nivå från början, även om vi inleder med en kort repetition av vissa grundläggande kunskaper.

Vi tar oss an en rad olika svårare juridiska problem, och sätter oss samtidigt in i AB 04 och ABT 06 på ett djupare plan. Vi går också igenom hur samverkansentreprenader går till, och hur en samordnad generalentreprenad hanteras avtalsmässigt.

Kursen ger utrymme för diskussioner och deltagarnas egna problem och frågeställningar.

Föreläsaren har erfarenheter av att lyckas i svåra mål med motparter som t ex: besvärliga kunder, jobbiga advokater, leverantörer, fackliga ombudsmän, stora företag och myndigheter.

Målgrupp

Medarbetare som på olika sätt involveras i beslutsfattning, formulering av avtal och beställare i byggbranschen.

Kursmål

Efter genomförd kurs ska deltagaren själv kunna söka och hänvisa till lagrum, utforma viss avtalstext, använda avtalsmallar, våga invända mot oskäliga avtalsvillkor och ta sig an svårare frågor som berör de allmänna bestämmelserna i BKK:s två huvudmallar.

Kursinnehåll

  • Kort repetition, juridiska grunder
  • Praktisk tillämpning
  • Entreprenadjuridiska grunder – entreprenadformer mm
  • AB 04 och ABT 06, fördjupade problemlösningar
  • ÄTA-arbeten
  • Samverkansentreprenader
  • Samordnad generalentreprenad
  • Arbetsmiljöansvar och entreprenadformer i relation till rådandeansvaret
  • Verkliga fall
  • Kundanpassade analyser

Kurslängd

Heldag.

Utbildningsbevis

Kursdeltagare erhåller utbildningsbevis.

Pris

5.500 kr/person

Alternativt: Företagsanpassad kurs, vi tar uppdrag över hela Sverige.
Vid grupp om fyra personer eller fler, skicka intresseanmälan eller ring för offert (0708-238883).

Kontakta Byggsäkerhet för mer information, prisuppgift, offert, bokning mm.