Bas-P / Bas-U - Fördjupning/Certifiering - ID06

(5)
5/5

Baseras på 23 recensioner

Bas P/U - Fördjupning/Certifiering - ID06
(även...
Jag tyckte kursen och kursledare Fredrik
erbjöd en mycket informativ och anvä...
Kursdeltagare
Bas P/U - Fördjupning/Certifiering - ID06
(även...
Bra innehåll och lärorikt
Kursdeltagare
Bas P/U - Fördjupning/Certifiering - ID06
(även...
Mycket bra sista dag på utbildningen. Kommer
även kolla andra kurser härifrån
Kursdeltagare
Bas P/U - Fördjupning/Certifiering - ID06
(även...
Mycket bra kurs med bra innehåll, upplägg
och lära
Kursdeltagare
Bas P/U - Fördjupning/Certifiering - ID06
(även...
Mycket bra föreläsare. Dagen gick fort och det
gjordes intressant.
Kursdeltgare
Bas P/U - Fördjupning/Certifiering - ID06
(även...
Mycket bra utbildning och väldigt kompetent
kursledare.
Kursdeltgare
Bas P/U - Fördjupning/Certifiering - ID06
(även...
Tycker kursen är bra. Den är tung att ta in allt
så är bra med 2 dagar så man...
Kursdeltagare
Bas P/U - Fördjupning/Certifiering - ID06
(även...
Livsviktig info genom kursen som inspirerar
och motiverar till att lägga en b...
Kursdeltagare
Bas P/U - Fördjupning/Certifiering - ID06
(även...
Mycket bra kursledare. Väldigt smart upplägg
på provet även om jag missade lite.
Kursdeltagare
Bas P/U - Fördjupning/Certifiering - ID06
(även...
Mycket bra kurs som knyter ihop säkerhetsarbetet
fören Bas P och U. Bra mate...
Kursdeltagare
Föregående
Nästa

I samarbete med utbildning.se

BAS PU – Certifiering

Efter att ha slutfört grundkursen behöver en BAS P/BAS U ett bättre bevis på sin kompetens.

Certifieringskursen ger dig en bredd genom att fördjupa kunskaperna på ett antal områden som är obligatoriska i alla riskmiljöer, och särskilt i byggverksamheter.

Byggsäkerhet är en av få leverantörer som ger utbildningen på både svenska och engelska.

Utbildningen sker i ett antal steg och den mängd utbildning som behövs bör en byggarbetsmiljösamordnare står helt i relation till vad byggverksamheten omfattar och dennes tidigare erfarenheter. Certifieringskursen avslutas med ett prov som både utvecklar och prövar förmåga och självinsikt.

Registrering ID06 kompetensdatabas finns som tillval.

Nästa kurs:

BAS PU

Vi tar uppdrag över hela Sverige.
Dag 1 – Grund, dag 2 – Certifiering

Ex upp tre deltagare 12.900 kr/dag, inom
5 mil från Göteborg/Borås el. distans Zoom
ytterligare deltagare 2.950 kr/st och dag.

Avstånd? Frågor? Intresserad av Offert?
Välkomna kontakta Byggsäkerhet Toppnock AB, 031-788 44 22 eller skicka förfrågan, vi svarar eller återkommer omg.

ID06 registrering finns som tillval.

(BAS PU Grund – 13 februari 2023)
BAS PU Certifiering – 14 februari 2023
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

(BAS PU Grund – 16 februari 2023)
BAS PU Certifiering – 17 februari 2023 
/ Stockholm

(BAS PU Grund – 20 februari 2023)
BAS PU Certifiering – 21 februari 2023 
/ Göteborg

(BAS PU Grund – 2 mars 2023)
BAS PU Certifiering – 3 mars 2023
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

(BAS PU Grund – 7 mars 2023)
BAS PU Certifiering – 8 mars 2023 / Göteborg

(BAS PU Grund – 9 mars 2023)
BAS PU Certifiering – 10 mars 2023
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

(BAS PU Grund – 4 april 2023)
BAS PU Certifiering – 5 april 2023 / Stockholm

(BAS PU Grund – 11 april 2023)
BAS PU Certifiering – 12 april 2023 / Örebro

(BAS PU Grund – 11 maj 2023)
BAS PU Certifiering – 12 maj 2023 / Göteborg

(BAS PU Grund – 7 juni 2023)
BAS PU Certifiering – 8 juni 2023 / Stockholm

Hittar ni inga lämpliga datum, vänligen hör av er! Det finns alltid luckor och möjligheter som inte syns på hemsidan.

Förkunskaper: Det är gynnsamt med viss datavana, god språkkunskaper i svenska och erfarenhet inom bygg- och anläggning.

Kursmaterial: Deltagare erhåller viktigare dokument; foldrar och i digital form.
Frågor? Ring 031-788 44 22
Info och villkor – [LÄNK]
Kursinformation

Vi strävar efter högsta kvalité och får genomgående höga betyg från våra deltagare.

Arbetsmiljölagen kräver att det finns en BAS P och en BAS U vid bygg- och anläggningsarbete, oavsett storlek.

Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U). Det gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär. Det är byggherren som utser byggarbetsmiljösamordnare. De som utses ska kunna styrka BAS PU utbildning, kompetens och erfarenhet för att ta den rollen. Utbildningskravet gäller från 1 januari 2011. Byggherren kan överlåta hela sitt ansvar och alla sina arbetsuppgifter avseende arbetsmiljön till en uppdragstagare, en total- eller generalentreprenör. Förutsättningen är att uppdraget utförs självständigt och att det finns ett skriftligt avtal om ansvarsöverlåtelsen. Byggsäkerhet har även omfattande erfarenhet av att ge utbildningen på engelska [länk].

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är be­ställare, projektledare eller ansvarig inom bygg- och anläggningsarbete samt dig som ska arbeta som byggarbetsmiljösamordnare BAS P och/eller BAS U. Nödvändiga förkunskaper är genomförd BAS PU – Grund och erfarenhet från bygg- och anläggningsarbete.

Kursmål

AFS 1999:3 ger tydliga anvisningar om de omfattande kunskapskrav som krävs i Arbetsmiljölagen och i olika föreskrifter i byggverksamhet samt att det finns ytterligare föreskrifter som är obligatoriska att både kunna och tillämpa i all verksamhet. Kursen ger dig fördjupad kunskap om de föreskrifter och arbetssätt som samordningen kräver.

BAS PU Utbildning
 • Repetition av grundkurs
 • Stress och krisreaktioner – krisberedskap
 • Arbete på hög höjd, översikt och undantag enligt AFS 1999:3
 • Ansvarsfördelning – fördjupning
 • OSA – Organisatorisk och social arbetsmiljö enligt AFS 2015:4
 • Belastningsergonomi, och riskbedömning
 • Riskbedömningar – samordning
 • Sanktionsavgifter – fördjupning
 • Hantering av mallar och standarder – checklistor
 • Förhandsanmälan
 • Samordningsansvar – rådighetsansvar
 • Vi kan också anpassa kursen utefter kundens särskilda behov, med övergripande tillägg för Kemiska risker, Hot och våld, Mast- och stolparbete, Brandrisker/Heta arbeten® eller annan inriktning som bäst passar er verksamhet.
Kurslängd
 • En heldag – kursen är den sista av två dagar.
  (Obs – mängden utbildning som krävs för BAS P/U avgörs utifrån tidigare kunskaper, erfarenheter och kompetens i relation till verksamhetens omfattning. BAS P/U kan behöva ytterligare specialkompetens beroende på verksamhetens art.)
Pris
4.700 kr/person (och dag).

I priset ingår kursmaterial, frukostfralla, lunch, eftermiddagsfika samt kursintyg efter genomförd utbildning.

Distans Zoom 4.450 kr/person (och dag).

Vi tar uppdrag över hela Sverige.
Dag 1 – Grund, dag 2 – Certifiering

Ex upp tre deltagare 12.900 kr/dag, inom
5 mil från Göteborg/Borås el. distans Zoom
ytterligare deltagare 2.950 kr/st och dag.

Avstånd? Frågor? Intresserad av Offert?
Välkomna kontakta Byggsäkerhet Toppnock AB, 031-788 44 22 eller skicka förfrågan, vi svarar eller återkommer omg.

ID06 registrering finns som tillval.