BAS PU – Certifiering

Efter att ha slutfört grundkursen behöver en BAS P/BAS U ett bättre bevis på sin kompetens.
Certifieringskursen ger dig en bredd genom att fördjupa kunskaperna på ett antal områden som är obligatoriska i alla riskmiljöer, och särskilt i byggverksamheter.

Byggsäkerhet är en av få leverantörer som ger utbildningen på både svenska och engelska.

Utbildningen sker i ett antal steg och den mängd utbildning som behövs bör en byggarbetsmiljösamordnare står helt i relation till vad byggverksamheten omfattar och dennes tidigare erfarenheter. Certifieringskursen avslutas med ett prov som både utvecklar och prövar förmåga och självinsikt.

Registrering ID06 kompetensdatabas finns som tillval.

Nästa kurs:
BAS PU – Vi kommer till Er! –
Dag 1 – Grund, dag 2 – Certifiering

Ex upp tre deltagare 12.000 kr/dag,
< 10 mil från Göteborg (eller Borås),
ytterligare deltagare 2.950 kr/st.
ID06 registrering finns som tillval.

Välkomna! Ring 031-788 44 22 eller skicka förfrågan, vi svarar eller återkommer omg.

Skicka gärna förfrågan: info@byggsakerhet.se
–  –  –  –  –  –  –  –  –  –

BAS PU Certifiering – 3 juni 2022
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

(BAS PU Grund – 29 juni 2022)
BAS PU Certifiering – 30 juni 2022
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

(BAS PU Grund – 9 augusti 2022)
BAS PU Certifiering – 10 augusti 2022
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

(BAS PU Grund – 16 augusti 2022)
BAS PU Certifiering – 17 augusti 2022
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

(BAS PU Grund – 23 augusti 2022)
BAS PU Certifiering – 24 augusti 2022 / Göteborg

(BAS PU Grund – 6 september 2022)
BAS PU Certifiering – 7 september 2022
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

(BAS PU Grund – 13 september 2022)
BAS PU Certifiering – 14 september 2022 / Stockholm

(BAS PU Grund – 22 september 2022)
BAS PU Certifiering – 23 september 2022 / Örebro

(BAS PU Grund – 29 september 2022)
BAS PU Certifiering – 30 september 2022
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

(BAS PU Grund – 13 oktober 2022)
BAS PU Certifiering – 14 oktober 2022
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

(BAS PU Grund – 18 oktober 2022)
BAS PU Certifiering – 19 oktober 2022 / Göteborg

(BAS PU Grund – 15 november 2022)
BAS PU Certifiering – 16 november 2022 / Stockholm

Hittar ni inga lämpliga datum, vänligen hör av er! Det finns alltid luckor och möjligheter som inte syns på hemsidan.

Anmälan: kursanmalan@byggsakerhet.se

Förkunskaper: Det är gynnsamt med viss datavana, god språkkunskaper i svenska och erfarenhet inom bygg- och anläggning.

Kursmaterial: Deltagare erhåller viktigare dokument; foldrar och i digital form.

Frågor? Ring 031-788 44 22

Info och villkor– [LÄNK]

behov av bas PU utbildning

Kursinformation

Vi strävar efter högsta kvalité och får genomgående höga betyg från våra deltagare.

Arbetsmiljölagen kräver att det finns en BAS P och en BAS U vid bygg- och anläggningsarbete, oavsett storlek.

Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U). Det gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär. Det är byggherren som utser byggarbetsmiljösamordnare. De som utses ska kunna styrka utbildning, kompetens och erfarenhet för att ta den rollen. Utbildningskravet gäller från 1 januari 2011. Byggherren kan överlåta hela sitt ansvar och alla sina arbetsuppgifter avseende arbetsmiljön till en uppdragstagare, en total- eller generalentreprenör. Förutsättningen är att uppdraget utförs självständigt och att det finns ett skriftligt avtal om ansvarsöverlåtelsen. Byggsäkerhet har även omfattande erfarenhet av att ge utbildningen på engelska [länk].

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är be­ställare, projektledare eller ansvarig inom bygg- och anläggningsarbete samt dig som ska arbeta som byggarbetsmiljösamordnare BAS P och/eller BAS U. Nödvändiga förkunskaper är genomförd BAS PU – Grund och erfarenhet från bygg- och anläggningsarbete.

Kursmål

AFS 1999:3 ger tydliga anvisningar om de omfattande kunskapskrav som krävs i Arbetsmiljölagen och i olika föreskrifter i byggverksamhet samt att det finns ytterligare föreskrifter som är obligatoriska att både kunna och tillämpa i all verksamhet. Kursen ger dig fördjupad kunskap om de föreskrifter och arbetssätt som samordningen kräver.

Kursinnehåll

 • Repetition av grundkurs
 • Stress och krisreaktioner – krisberedskap
 • Arbete på hög höjd, översikt och undantag enligt AFS 1999:3
 • Ansvarsfördelning – fördjupning
 • OSA – Organisatorisk och social arbetsmiljö enligt AFS 2015:4
 • Belastningsergonomi, och riskbedömning
 • Riskbedömningar – samordning
 • Sanktionsavgifter – fördjupning
 • Hantering av mallar och standarder – checklistor
 • Förhandsanmälan
 • Samordningsansvar – rådighetsansvar
 • Vi kan också anpassa kursen utefter kundens särskilda behov, med övergripande tillägg för Kemiska risker, Hot och våld, Mast- och stolparbete, Brandrisker/Heta arbeten® eller annan inriktning som bäst passar er verksamhet.

Kurslängd

 • En heldag – kursen är den sista av två dagar.
  (Obs – mängden utbildning som krävs för BAS P/U avgörs utifrån tidigare kunskaper, erfarenheter och kompetens i relation till verksamhetens omfattning. BAS P/U kan behöva ytterligare specialkompetens beroende på verksamhetens art.)

Pris

4.450 kr/person (och dag).

I priset ingår kursmaterial, frukostfralla, lunch, eftermiddagsfika samt kursintyg efter genomförd utbildning.

Distans Zoom 3.950 kr/person (och dag).

Prisexempel 5 deltagare Älvsjö, 21.000 kr/dag.

Kontakta gärna Byggsäkerhet Toppnock AB för mer information, pris, bokning eller erbjudande anpassat efter era behov.

ID06 finns som tillval.