BAM – Bättre Arbetsmiljö

Alla organisationer behöver grundläggande utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete. Är era rutiner etablerade, eller är det mestadels checklistor och instruktioner som sitter i en pärm?

Oavsett vilken bransch eller vilken nivå er organisation tillhör, så gäller samma grundläggande arbetsmiljöregler. Lär er att tillämpa reglerna effektivt, och systematiskt.

Välj kursen som endagskurs eller som tvådagarskurs.

Byggsäkerhet är en av få leverantörer som ger utbildningen på både svenska och engelska.

Nästa kurs:

Byggsäkerhet genomför utbildning, även vid omedelbara behov, info@byggsakerhet.se.

BAM – 23 oktober 2020 – Göteborg, kl 07.30-16.00

BAM – 20 november 2020 – Göteborg, kl 07.30-16.00

BAM – 18 december 2020 – Göteborg, kl 07.30-16.00

Anmälan: kursanmalan@byggsakerhet.se

Förkunskaper: Det är gynnsamt med goda språkkunskaper i svenska och viss arbetslivserfarenhet.

Kursmaterial: Deltagare erhåller viktigare dokument; foldrar och föreskrifter. Vi tillhandahåller också anteckningsmaterial.

Frågor? Ring 031-788 44 22

Info och villkor– [LÄNK]

Kursinformation

Varje organisation behöver fördjupade kunskaper i arbetsmiljölagstiftningen, oavsett vilken bransch eller vilken nivå man arbetar på. Arbetsmiljölagen kräver tillräcklig kompetens för samtliga i företaget, beroende på vilka roller, risker och delegerade arbetsmiljöuppgifter som finns.

Genom att gå igenom Arbetsmiljölagen (AML) och föreskriften Systematiskt Arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) tillsammans med en handfull andra mycket centrala föreskrifter hittar vi system och tillvägagångssätt för ökad säkerhet, trivsel och en god arbetsmiljö.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till chefer, HR-ansvariga och administratörer, skyddsombud, arbetsledare och även medarbetare med ett engagemang i organisationens arbetsmiljöarbete. Erfarenhetsmässigt är det mycket klokt att låta dessa olika sorters medarbetare gå utbildningen tillsammans, så att roller och vanliga problemperspektiv kan hanteras redan under utbildning – allt för att göra företagets interna rutiner så friktionsfria som möjligt.

Kursmål
Kursdeltagare ska erhålla kunskaper och kunna tillämpa det systematiska arbetsmiljöarbetet, främst med följande inriktning:

 1. Kunskap om lagens krav
 2. Kunskaper om förebyggande metoder och arbetssätt
 3. Förståelse för hur uppgifter och ansvar ska fördelas
 4. Förmåga att själv utveckla kunskaper om lagkrav

Kursinnehåll

 • Arbetsmiljölagen
 • Skyldigheter och rättigheter för både arbetsgivare och arbetstagare
 • Grunder – Systematiskt arbetmiljöarbete
 • Riskhantering – översikt
 • Arbetsmiljöverkets kontroller
 • Krisberedskap
 • Samverkan – arbetsgivare och skyddsombud/skyddskommitté
 • Ergonomiska risker
 • Rehabilitering
 • Stress
 • Kränkande särbehandling
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Vi kan också anpassa kursen utefter kundens särskilda behov, med övergripande tillägg för Elsäkerhet (EL-BAM), Kemiska risker, Hot och våld, Bygg- och anläggningsarbete, hotell och restaurang eller annan inriktning som bäst passar er verksamhet.

Kurslängd

Kursen ges som antingen heldag eller som tvådagarskurs.

 • En heldag – kursen blir en intensiv genomgång
 • Två dagar – kursen ger möjlighet till anpassningar och mer omfattande gruppövningar och fördjupningar i berörda områden.

Pris

4.500:- för endagskurs
7.900:- för tvådagarskurs

Alternativt: Företagsanpassad kurs
Prisexempel upp till 6 deltagare 22.000 kr/dag.
Är ni fler/färre? Ska vi komma till er?

Kontakta Byggsäkerhet för mer information, prisuppgift, offert, bokning mm.