Entreprenadjuridik I –
Grund AB04 ABT06

Kunskap om de juridiska turerna får
dig att kryssa rätt i avtalsdjungeln.
Arbeta förebyggande, och skapa
lyckade affärer med tydlighet för alla
parter.

Byggsäkerhet ger utbildningen på både svenska och

Nästa kurs:

Entreprenadjuridik I – AB04 ABT06

Vi tar uppdrag över hela Sverige
eller distans live Zoom.

Ex tre deltagare 14.900 kr inom 50 km från Göteborg eller Zoom.

Önskar ni förslag eller information?
Välkomna kontakta Byggsäkerhet Toppnock AB, 031-788 44 22 eller skicka förfrågan, vi svarar eller återkommer omg.

Entreprenadjuridik I – 11 juni 2024
Göteborg, kl 07.30-16.00

Entreprenadjuridik I – 11 juni 2024
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

Entreprenadjuridik I – 15 augusti 2024
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

Entreprenadjuridik I – 27 augusti 2024
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

Entreprenadjuridik I – 13 september 2024
Göteborg, kl 07.30-16.00

Entreprenadjuridik I – 19 september 2024
Älvsjö/Stockholm, kl 07.30-16.00

Entreprenadjuridik I – 26 september 2024
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

Entreprenadjuridik I – 11 oktober 2024
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

Entreprenadjuridik I – 21 oktober 2024
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

Entreprenadjuridik I – 25 oktober 2024
Linköping, kl 07.30-16.00

Entreprenadjuridik I – 4 november 2024
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

Entreprenadjuridik I – 8 november 2024
Örebro, kl 07.30-16.00

Entreprenadjuridik I – 25 november 2024
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

Förkunskaper: Goda språkkunskaper i svenska..
Frågor? Ring 031-788 44 22
Info och villkor – [LÄNK]
Kursinformation

De flesta kurser i entreprenadjuridik börjar på en för hög nivå och föreläsaren är alldeles för ofta en jurist av något slag. Här får du en introduktion som gör att du praktiskt kan gå vidare och både sköta egna juridiska svårigheter och gå vidare för att bättre förstå hur avtalsmallar som AB04 och ABT06 fungerar i praktiken.

Genom att rama in svensk praktisk juridik med grundläggande begrepp, avtalsrätt och levande exempel ur byggvardagen blir de vanligaste frågorna om affärsfrågor och avtal lättare att lösa.

Under kursens gång har vi ett antal fält att beröra, och kan bli mer eller mindre tongivande beroende på deltagarnas önskemål.

Målgrupp

Medarbetare som på olika sätt involveras i beslutsfattning, formulering av avtal och beställare i byggbranschen.

Kursmål

Efter genomförd kurs ska deltagaren själv kunna söka och hänvisa till lagrum, utforma viss avtalstext, använda avtalsmallar, våga invända mot oskäliga avtalsvillkor och veta vad som gör ett avtal giltigt.

Vi rekommenderar starkt att följa upp denna kurs med vidare utbildning – Entreprenadjuridik II – Avancerad AB04 ABT06. LÄNK

Kursinnehåll – Fält som berörs och kan utvecklas under kursdagen
  • Juridiska grunder
  • Grunder AB04/ABT06, struktur och legalitet
  • Entreprenadformer
  • Undersökningsplikt
    – förutsättningar före avtal
  • ÄTA, grundläggande exempel
  • Fördjupningsfrågor
  • Praktiska tillämpningar
  • mm
Kurslängd

Heldag.

Utbildningsbevis

Kursdeltagare erhåller utbildningsbevis.

Pris

5.500 kr/person exkl. moms. Kursdeltagare erhåller utbildningsbevis mm. 
(5.200 kr/person distans live Zoom.)

Alternativt: Företagsanpassad kurs,
vi tar uppdrag över hela Sverige
eller distans live Zoom.

Ex tre deltagare 14.900 kr inom 50 km från Göteborg eller Zoom.

Önskar ni förslag eller information?
Välkomna kontakta Byggsäkerhet Toppnock AB, 031-788 44 22 eller skicka intresseanmälan (vi återkommer omg).

Ta med egna avtalsmallar AB04 och ABT06. Beställ här. Länkar: AB04 och ABT06, båda finns även som E-Bok om ni föredrar det.