Entreprenadjuridik I – Grundkurs AB04 ABT06

Kunskap om de juridiska turerna får dig att kryssa rätt i avtalsdjungeln.
Arbeta förebyggande, och skapa lyckade affärer med tydlighet för alla parter.

Byggsäkerhet ger alla utbildningar på både svenska och engelska.

Nästa kurs:
Entreprenadjuridik I – Vi kommer till Er!

Prisex upp till tre deltagare 13.900 kr
(ytterligare deltagare 2.950 kr/st)
< 10 mil från Göteborg (el. Borås). Välkomna! Ring 031-788 44 22 eller skicka förfrågan, vi svarar eller återkommer omg. Skicka gärna förfrågan: info@byggsakerhet.se
–  –  –  –  –  –  –  –  –  –

Entreprenadjuridik I – 7 juni 2022
Göteborg, kl 07.30-16.00

Entreprenadjuridik I – 15 augusti 2022
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

Entreprenadjuridik I – 25 augusti 2022
Stockholm, kl 07.30-16.00

Entreprenadjuridik I – 1 september 2022
Göteborg, kl 07.30-16.00

Entreprenadjuridik I – 21 september 2022
Örebro, kl 07.30-16.00

Entreprenadjuridik I – 29 september 2022
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

Entreprenadjuridik I – 17 oktober 2022
Malmö, kl 07.30-16.00

Entreprenadjuridik I – 24 oktober 2022
Linköping, kl 07.30-16.00

Entreprenadjuridik I – 25 oktober 2022
Stockholm, kl 07.30-16.00

Entreprenadjuridik I – 27 oktober 2022
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

Anmälan: kursanmalan@byggsakerhet.se

Förkunskaper: Goda språkkunskaper i svenska.

Frågor? Ring 031-788 44 22

Info och villkor– [LÄNK]

Kursinformation

De flesta kurser i entreprenadjuridik börjar på en för hög nivå och föreläsaren är alldeles för ofta en jurist av något slag. Här får du en introduktion som gör att du praktiskt kan gå vidare och både sköta egna juridiska svårigheter och gå vidare för att bättre förstå hur avtalsmallar som AB04 och ABT06 fungerar i praktiken.

Genom att rama in svensk praktisk juridik med grundläggande begrepp, avtalsrätt och levande exempel ur byggvardagen blir de vanligaste frågorna om affärsfrågor och avtal lättare att lösa.

Föreläsaren har erfarenheter av att lyckas i svåra mål med motparter som t ex: besvärliga kunder, jobbiga advokater, leverantörer, fackliga ombudsmän, stora företag och myndigheter.

Under kursens gång har vi ett antal fält att beröra, och kan bli mer eller mindre tongivande beroende på deltagarnas önskemål.

Målgrupp

Medarbetare som på olika sätt involveras i beslutsfattning, formulering av avtal och beställare i byggbranschen.

Kursmål

Efter genomförd kurs ska deltagaren själv kunna söka och hänvisa till lagrum, utforma viss avtalstext, använda avtalsmallar, våga invända mot oskäliga avtalsvillkor och veta vad som gör ett avtal giltigt.

Vi rekommenderar starkt att följa upp denna kurs med vidare utbildning – Entreprenadjuridik II – Avancerad AB04 ABT06. LÄNK

Kursinnehåll – Fält som berörs och kan utvecklas under kursdagen

 • Juridiska grunder
 • Svenskt rättssystem
 • Praktisk tillämpning
 • Avtalsrätt
 • behörighet/befogenhet
 • Skadestånd
 • Entreprenadjuridiska grunder – entreprenadformer mm
 • AB 04 och ABT 06
 • ÄTA-arbeten
 • Att få rätt mot myndigheter
 • Offentlighetsprincipen
 • Verkliga fall
 • Arbetsrättsliga frågor
 • Kundanpassade analyser

Kurslängd

Heldag.

Utbildningsbevis

Kursdeltagare erhåller utbildningsbevis.

Pris

5.500 kr/person

Alternativt: Företagsanpassad kurs, vi tar uppdrag över hela Sverige.
Vid grupp om tre personer eller fler, skicka intresseanmälan eller ring för offert (0708-238883).

Kontakta Byggsäkerhet för mer information, prisuppgift, offert, bokning mm.
Ta med egna avtalsmallar AB04 och ABT06. Beställ här. Länkar: AB04 och ABT06, båda finns även som E-Bok om ni föredrar det.