Entreprenadjuridik I – Grundkurs AB04 ABT06

Kunskap om de juridiska turerna får dig att kryssa rätt i avtalsdjungeln.
Arbeta förebyggande, och skapa lyckade affärer med tydlighet för alla parter.

Byggsäkerhet ger alla utbildningar på både svenska och engelska.

Nästa kurs:
Entreprenadjuridik I – 9 augusti 2021
distans livestream Zoom, kl. 07.30-16.00

Entreprenadjuridik I – 17 augusti 2021
Göteborg, kl 07.30-16.00

Entreprenadjuridik I – 24 augusti 2021
Linköping, kl 07.30-16.00

Entreprenadjuridik I – 6 september 2021
Stockholm, kl 07.30-16.00

Entreprenadjuridik I – 10 september 2021
Göteborg, kl 07.30-16.00

Entreprenadjuridik I – 21 september 2021
distans livestream Zoom, kl. 07.30-16.00

Entreprenadjuridik I – 7 oktober 2021
Stockholm, kl 07.30-16.00

Entreprenadjuridik I – 19 oktober 2021
distans livestream Zoom, kl. 07.30-16.00

Anmälan: kursanmalan@byggsakerhet.se

Förkunskaper: Goda språkkunskaper i svenska.

Frågor? Ring 031-788 44 22

Info och villkor– [LÄNK]

Kursinformation

De flesta kurser i entreprenadjuridik börjar på en för hög nivå och föreläsaren är alldeles för ofta en jurist av något slag. Här får du en introduktion som gör att du praktiskt kan gå vidare och både sköta egna juridiska svårigheter och gå vidare för att bättre förstå hur avtalsmallar som AB04 och ABT06 fungerar i praktiken.

Genom att rama in svensk praktisk juridik med grundläggande begrepp, avtalsrätt och levande exempel ur byggvardagen blir de vanligaste frågorna om affärsfrågor och avtal lättare att lösa.

Föreläsaren har erfarenheter av att lyckas i svåra mål med motparter som t ex: besvärliga kunder, jobbiga advokater, leverantörer, fackliga ombudsmän, stora företag och myndigheter.

Målgrupp

Medarbetare som på olika sätt involveras i beslutsfattning, formulering av avtal och beställare i byggbranschen.

Kursmål

Efter genomförd kurs ska deltagaren själv kunna söka och hänvisa till lagrum, utforma viss avtalstext, använda avtalsmallar, våga invända mot oskäliga avtalsvillkor och veta vad som gör ett avtal giltigt.

Kursinnehåll

 • Juridiska grunder
 • Svenskt rättssystem
 • Praktisk tillämpning
 • Avtalsrätt
 • behörighet/befogenhet
 • Skadestånd
 • Entreprenadjuridiska grunder – entreprenadformer mm
 • AB 04 och ABT 06
 • ÄTA-arbeten
 • Att få rätt mot myndigheter
 • Offentlighetsprincipen
 • Att hantera egen advokat och eget försäkringsbolag i rättsliga sammanhang
 • Verkliga fall
 • Arbetsrättsliga frågor
 • Kundanpassade analyser

Kurslängd

Heldag.

Utbildningsbevis

Kursdeltagare erhåller utbildningsbevis.

Pris

5.500 kr/person

Alternativt: Företagsanpassad kurs, vi tar uppdrag över hela Sverige.
Vid grupp om fyra personer eller fler, skicka intresseanmälan eller ring för offert (0708-238883).

Kontakta Byggsäkerhet för mer information, prisuppgift, offert, bokning mm.