Skyddsombudsutbildning

Skyddsombud - En viktig roll!
Varje företag med minst
Fem medarbetare måste ha
Ett Skyddsombud
eller flera.

Skyddsombudet måste inte vara med i facket, och arbetsuppgifterna är både viktiga och intressanta.
Skyddsombudet är kollegornas representant i det viktiga arbetsmiljöarbetet, och varje arbetsgivare är tacksam för ett bra samarbete med dem som vill engagera sig i säkerheten. Antalet ombud bestäms i överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare, och det kan vara lämpligt att ha en minst en representant för yrkesarbetare och minst en för tjänstemän. 

Utbildning sker genom fyra endagsutbildningar, och det kan vara lämpligt att sprida dem något i tid. De genomförs därför inte i direkt följd. 

Byggsäkerhet ger utbildningen på både svenska och engelska.

Nästa kurs:

Skyddsombud – En viktig roll!

Önskar ni information eller förslag?
Välkomna! Ring 031-788 44 22 eller mejla,
vi återkommer omg.

Skyddsombud – 24 maj 2024
distans live Zoom, kl 07.30-16.00

Skyddsombud – 24 juni 2024
distans live Zoom, kl 07.30-16.00

Skyddsombud – 26 augusti 2024
distans live Zoom, kl 07.30-16.00

Skyddsombud – 23 september 2024
distans live Zoom, kl 07.30-16.00

Skyddsombud, Steg 2 – 30 september 2024
distans live Zoom, kl 07.30-16.00

Skyddsombud – 25 oktober 2024
distans live Zoom, kl 07.30-16.00

Skyddsombud – 22 november 2024
distans live Zoom, kl 07.30-16.00

Skyddsombud – 25 november 2024
distans live Zoom, kl 07.30-16.00

Vi kan också komma till er – Kontakta oss, och boka.

Förkunskaper: Inga.

Vanliga frågor:

 1. Måste inte ett skyddsombud vara medlem i facket?
  – Om facket ska utse skyddsombudet så brukar de vara hårda på att personen också är medlem, och kollektivavtalen ställer också krav på att det är fackets representant som ska gälla. Har man inget sådant avtal så kan företaget ha ett skyddsombud som inte är fackligt organiserad. Sjätte kapitlet i Arbetsmiljölagen kräver alltså inte att ombudet är fackligt ansluten, men för de flesta byggföretag så måste ändå representanten vara medlem.
 2. Om det finns kollektivavtal med byggnads – hur går det till att bli skyddsombud?
  – Medarbetarna utser skyddsombudet – arbetsgivaren har inte med att göra vem som blir ombud, men det är givetvis bra om det är en person som är bra på att samarbeta med företagsledningen och kan engagera sig i regler, avtal och överenskommelser.
 3. Vad får man för att man blir ombud – löneförstärkning?
  – Nej, det skulle inte fungera. Skyddsombudet måste vara helt utan sådana hållhakar från arbetsgivaren. Det är en viktig uppgift och man får lära sig en hel del som är bra för företaget och kamraterna. Idag är alla angelägna om att företagsledning och skyddsombud samarbetar för allas säkerhet.
 4. Vem ansvarar för att skyddsombudet har rätt kompetens?
  – Det är arbetsgivarens ansvar att se till att skyddsombud har rätt kompetens.
 5. Vi har inget skyddsombud – vad ska vårt företag göra?
  – Jo, det finns alltid ett skyddsombud, faktiskt. Om ni inte har en egen så kan ni alltid vända er till någon av de regionala skyddsombuden. De är mycket tacksamma för att etablera en bra kontakt. Bäst är givetvis att ha ett eget skyddsombud på plats, och det brukar bli som bäst när företagsledning och skyddsombud går arbetsmiljöutbildningar tillsammans, då grundas samarbetet på ett tidigt stadie och man kan bestämma direkt hur man vill ordna med säkerheten i företaget.
Frågor? Ring 031-788 44 22
Info och villkor – [LÄNK]

Kursinformation

Beroende på er verksamhet så finns det lite olika inriktningar, men i grunden måste alla som arbetar med arbetsmiljöfrågor kunna den svenska arbetsmiljölagstiftningen om systematiskt arbetsmiljöarbete, ansvarsfrågor och minimikravet på vilka rutiner och åtgärder som måste finnas i alla företag.

Vi genomför skyddsombudsutbildning som passar många olika verksamheter, och har många kunder inom bygg- och anläggning. Utbildningen blir bättre ju fler olika sorters branscher som finns representerade. Då kan vi lyfta arbetsmiljöfrågor i olika perspektiv med verksamhetens bästa i gemensamt fokus.

Utbildningen omfattar både allmänna kunskaper som arbetsmiljölagstiftningen – Lag – förordning – föreskrift – och fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi tar också ut all viktig styrning i lagstiftningen som berör skyddsombudet.

Här är ett urval av den lagstiftning som berörs:

AML (SFS 1977:1160) – Arbetsmiljölagen
AMF (SFS 1977:1166) – Arbetsmiljöförordningen
AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete
AFS 2015:4 Organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö
AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning
AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning
AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning
AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete

Målgrupp

Alla verksamheter med personal i samverkan.

Kursmål

Grundläggande kunskaper i arbetsmiljölagstiftningen, med fokus på samverkan. Förmåga att själv hitta och tillämpa rätt lagstöd för samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare för att i ett systematiskt arbetsmiljöarbete uppnå en god arbetsmiljö.

Kursinnehåll

Deltagarna får en god teoretisk genomgång av gällande arbetsmiljölagstiftning för samverkan med arbetsgivaren. Praktiska tillämpningar och problemlösning ger möjligheten att komma vidare på egen hand.

    Områden som berörs

 • Systematiskt
  arbetsmiljöarbete
 • Samverkan
  mellan arbetsgivare och arbetstagare
 • Tolkning
  av regelverk – rättstillämpning
 • Planering
 • Genomförande
  – riskbedömningar och handlingsplaner
 • Uppföljning
 • Arbetsergonomi
 • OSA –
  Organisatorisk och social arbetsmiljö, med konflikthantering
 • Om
  arbetsmiljöbrott
 • Samverkan
  – befogenheter – problemlösning

Kurslängd

Heldag. Fyra heldagar – att genomföra under en längre tidsperiod för att kunna etablera tillämpning stegvis. 

Utbildningsbevis

Kursdeltagare erhåller utbildningsbevis.

Pris

fr 3.900 kr/person och dag exklusive moms, distans live Zoom. I priset ingår kursmaterial, utbildningsbevis mm.

Likväl som vi har..
Öppna Utbildningar på plats tar vi uppdrag över hela Sverige
samt distans live via Zoom/Teams.

Ex tre deltagare 10.800 kr / dag inom 50 km från Göteborg eller distans live Zoom.

Frågor, information, English?
Välkomna kontakta Byggsäkerhet,
031-788 44 22 eller mejla intresseanmälan
(vi återkommer omg).