Säkra lyft

Riskerna med lyftanordningar kräver dokumenterad utbildning och körtillstånd enligt AFS 2006:6, § 29.
Rätt utbildning och rätt behörighet, boka kurs hos oss idag.

Byggsäkerhet ger utbildningen på både svenska och engelska.

Nästa kurs:

Säkra lyft – 11 oktober 2021
Göteborg, kl 7.30-11.30

Vi kan också komma till er – Kontakta oss, och boka.

Anmälan: kursanmalan@byggsakerhet.se

Förkunskaper: Inga.

Vanliga frågor:

 1. Finns det krav på att man måste ha ett skriftligt bevis på utbildningen säkra lyft?
  – Ja, för lyftanordningar krävs det skriftlig dokumentation över kompetens och även ett skriftligt körtillstånd, men lagen kräver också i klartext att arbetsgivaren ska ha en plan och en uppföljning när det gäller alla risker, och hanteringen av allvarliga risker ska vara dokumenterad i skrift.
 2. Heta Arbeten® och liftutbildning håller i fem år. Hur länge håller en utbildning i säkra lyft?
  – Det avgör din arbetsledning. Om det går illa kan de ställas till svars för att du inte fått rätt sorts utbildning.
  När det gäller liftutbildning så är det Liftutbildningsrådets certifierade utbildningar som måste göras om efter fem år för att vara giltiga. Heta Arbeten® följer försäkringskrav där villkoren säger att utbildningen inte får vara äldre än fem år.
 3. Blir min utbildning i säkra lyft giltig för alla lyftanordningar?
  – Utbildningen är vad som krävs innan du kommer vidare, och du måste få en maskinintroduktion på varj ny maskin och rimlig tid att pröva dig fram med varje ny maskin som du förväntas använda. Är du osäker på maskinen, läs instruktionsboken och säg till så att ni hjälps åt – jobba säkert.

Frågor? Ring 031-788 44 22

Info och villkor– [LÄNK]

Kursinformation

”29 § En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. […]
En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.”

Utbildning i säkra lyft behövs för att få använda en rad olika lyftredskap och tillbehör. Det behövs också utbildning för att vara den som är lastkopplare, signalman eller kontrollant.

De vanligaste dödsorsakerna på byggarbetsplatser inträffar vid arbete med maskiner, fallrisker och klämrisker vid t ex lyft av tunga byggelement.

Både medarbetare och arbetsgivare behöver goda insikter i var och hur bestämmelserna träder in, och hur de ska tillämpas.

Arbete med lyftredskap omfattas av en rad olika bestämmelser:
AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete
AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap
AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar
AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete

Målgrupp

Byggverksamheter, industri, teater, polis, militär, sjöfart, infrastruktur, ställningsarbete och arbete från sax- och bomlift.

Kursmål

Översiktlig kunskap i tillämpliga delar om utrustning, riskbedömning, användning, lyftorganisation och olika sorters lyftanordningar samt kraven på specifik maskinintroduktion och utbildningsbevis.

Kursinnehåll

Deltagarna får en god teoretisk genomgång av risker, säkerhet och lagar som berör säkra lyft.

 • Kranar
 • Lyftredskap
 • Uppskattning av lastvikt
 • Lyftorganisationen
 • Lastkoppling
 • Signalering
 • Planering
 • Risker
 • Maskinintroduktion och körtillstånd
 • Kontroll av utrustning
 • Teoretiskt prov

Kurslängd

Halvdag.

Utbildningsbevis

Kursdeltagare erhåller utbildningsbevis – plastkort. Registrering i ID06 kompetensdatabas finns som tillval.

Pris

1.500 kr/person (minst sex deltagare), alternativt 19.000 kr för en heldag med maximalt 24 deltagare (2 x 12). Kunden tillhandahåller kurslokal och fika.

(Volym- och avtalskunder, kontakta Byggsäkerhet för offert.)