BAS PU - ID06

BAS PU – Uppdatering - Nya föreskrifter

Endagsutbildning

Har du gått utbildning i BAS PU de senaste åren?
Då är det på sin plats med en uppdatering. 

Arbetsmiljöverket har lanserat en helt ny struktur på samtliga föreskrifter och att det kommit en hel del uppdateringar under de senaste åren. Vår föreskrift om Byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3, är helt omgjord och träder i kraft den 1 jan 2025 under beteckningen AFS 2023:3. 

Vi ger kursen både på distans-online och i lektionssal.

BAS PU står för Byggarbetsmiljösamordnare och markerar antingen samordnare för planering och projektering, eller samordnare för utförandeskedet.

Ansvaret för säkerheten vid en byggarbetsplats är ett dilemma som ställer byggherre, entreprenörer, samordnare, konsulter, samordningsansvarig på plats och skyddsorganisation i inbördes relationer som väcker många frågor. Arbetsmiljön är utmanande i sig, och under kursen reder vi ut dessa sammanhang. De kunskapskrav som samordnaren måste uppfylla är reglerat i många olika lagtexter och vi tar reda på både innehåll och tolkningar under kursen. 

Vi har exempel på BAS PU från enklare byggprojekt till de riktigt stora uppdragen med flera tusen byggnadsarbetare inblandade, många med tillfälliga uppdrag. Ett måleriarbete som förefaller enkelt kan i riskhänseenden bli farligare än sanering av hälsofarliga material och ämnen. 

Utbildningen till BAS PU är gemensam för både planeringsfunktionen och för utförande och bygger på ömsesidig insikt och samarbete samtidigt som vi måste kunna svara på många av de svårare frågorna från detaljerade föreskrifter i många olika sammanhang.

Nästa kurs

BAS PU – Grund (dag 1 av 2).

Kontakta oss om Bas PU uppdatering, så ser vi hur vi kan hjälpa er. 

På en dag gör vi en uppdatering av både sentida ändringar och de justeringar som den kommande föreskriften 2023:3 innebär. 

Vi tar uppdrag från hela Sverige,  och ger utbildningen både fysiskt eller på distans.
Ex tre deltagare 11.900 kr per dag inom 50 km från Göteborg alt. distans live Zoom/Teams. 

Frågor, information, offert, English?
Välkomna kontakta Byggsäkerhet på
031-788 44 22 eller mejla återkommer omg.

Förfrågan: info@byggsakerhet.se
ID06 registrering finns som tillval.

BAS PU Grund – 4 juni 2024
BAS PU Certifiering – 5 juni 2024
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

BAS PU Grund – 25 juni 2024
BAS PU Certifiering – 26 juni 2024
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

BAS PU Grund – 13 augusti 2024
BAS PU Certifiering – 14 augusti 2024
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

BAS PU Grund – 29 augusti 2024
BAS PU Certifiering – 30 augusti 2024
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

BAS PU Grund – 5 september 2024
BAS PU Certifiering – 6 september 2024
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

BAS PU Grund – 26 september 2024
BAS PU Certifiering – 27 september 2024 / Göteborg

BAS PU Grund – 3 oktober 2024
BAS PU Certifiering – 4 oktober 2024
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

BAS PU Grund – 15 oktober 2024
BAS PU Certifiering – 16 oktober 2024
distans live Zoom, kl. 07.30-16.00

BAS PU Grund – 28 oktober 2024
BAS PU Certifiering – 29 oktober 2024 / Örebro

BAS PU Grund – 30 oktober 2024
BAS PU Certifiering – 31 oktober 2024 / Stockholm

BAS PU Grund – 5 december 2024
BAS PU Certifiering – 6 december 2024 / Stockholm

Hittar ni inga lämpliga datum, vänligen hör av er! Det finns alltid luckor och möjligheter som inte syns på hemsidan.

Förkunskaper: Det är gynnsamt med viss datavana, goda språkkunskaper i svenska och erfarenhet inom bygg- och anläggning.

Kursmaterial: Deltagare erhåller viktigare dokument; foldrar och i digital form. Medför laptop eller platta till kursen, och vi lär oss att söka viktig information i gällande föreskrifter.

Frågor?   Ring 031-788 44 22 eller
mejla info@byggsakerhet.se

Information och villkor – [LÄNK]

BAS PU - Säker byggarbetsplas

Kursinformation

Arbetsmiljölagen kräver att det finns en BAS P och en BAS U vid bygg- och anläggningsarbete, oavsett storlek.

Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U). Det gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär. Det är byggherren som utser byggarbetsmiljösamordnare. De som utses ska kunna styrka BAS PU utbildning, kompetens och erfarenhet för att ta den rollen. Utbildningskravet gäller från 1 januari 2011. Byggherren kan överlåta hela sitt ansvar och alla sina arbetsuppgifter avseende arbetsmiljön till en uppdragstagare, en total- eller generalentreprenör. Förutsättningen är att uppdraget utförs självständigt och att det finns ett skriftligt avtal om ansvarsöverlåtelsen. Byggsäkerhet har även omfattande erfarenhet av att ge utbildningen på engelska [länk].

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är beställare, projektledare eller ansvarig inom bygg- och anläggningsarbete samt dig som ska arbeta som byggarbetsmiljösamordnare BAS P och/eller BAS U.

Alla som arbetar under funktionen BAS P / BAS U måste ha dokumentation om utbildning och kunskaper. Kursen BAS P / BAS U Certifiering ger bevis om kompetens efter genomfört prov.

Kursmål

Kursen ger dig grundläggande kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering till utförandet och fortsatt drift, vid ett bygg- och anläggningsprojekt.

Kursinnehåll

 • Arbetsmiljökunskap och statistik
 • Grunder – Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Grunder – Föreskrifter Bygg- och anläggning
 • Fördjupning i arbetsmiljöföreskrifter
 • Nytt – AFS 2021:1 – Arbetsplatsens utformning
 • Uppgifter, kompetenskrav och utbildning BAS PU
 • Arbetsmiljöplan – innehåll
 • Riskhantering – översikt
 • Arbetsmiljöverkets kontroller
 • Checklistor
 • Vi kan också anpassa kursen utefter kundens särskilda behov, med övergripande tillägg för Kemiska risker, Hot och våld, Mast- och stolparbete, Ställningar, Brandrisker/Heta arbeten® eller annan inriktning som bäst passar er verksamhet. 

Kurslängd

 • En heldag – kursen är steg ett av två.
  (Obs – mängden BAS P/U utbildning som krävs avgörs utifrån tidigare kunskaper, erfarenheter och kompetens i relation till verksamhetens omfattning. BAS P/U kan behöva ytterligare specialkompetens beroende på verksamhetens art. Steg två är en certifieringskurs som också ger fördjupade kunskaper för den som inte har kompetensen på annat sätt – [LÄNK])

Pris

4.700 kr exkl moms/person och dag. 
(4.300 kr exkl moms/person och dag,
distans live Zoom.)

I kursen ingår utbildningsmateriel och tillgång till mallar och information mm. Utbildningsintyg utfärdas efter genomförd utbildning.

Öppna Utbildningar likväl som Kundanpassade
på plats, hos kund och distans live via Zoom/Teams.
Vi har uppdrag från hela Sverige och kommer gärna till er.

BAS PU – Grund (dag 1/2)

Bas P/U, dag 1 – Grund, dag 2 – Fördjupning/Certifiering
Ex tre deltagare 11.900 kr/dag inom 50 km från Göteborg el. distans live Zoom.
(Erbjudandet gäller även Jönköping och andra orter, fråga gärna).

Önskar ni förslag eller information? English?
Välkomna kontakta Byggsäkerhet Toppnock AB, 031-788 44 22 eller skicka förfrågan, vi svarar eller återkommer omg.

Förfrågan: info@byggsakerhet.se

ID06 registrering finns som tillval.